Persverklaring regering over IamGold-incident

GFC NIEUWS-Naar aanleiding van het oriëntatiebezoek van de regeringsdelegatie in Brokopondo en de condoleances aan de familie van het slachtoffer afgelopen maandag wenst de regering ook publiekelijk haar medeleven te betuigen aan de families van de overledene en de gewonden.

De ministers van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Justitie en Politie hebben te Nieuw Koffiekamp en Brownsweg gesproken met het Traditioneel Gezag en de aanwezige gemeenschap, vanuit haar taak om de belangen van de totale samenleving veilig te stellen.

Justitie en Politie geeft aan dat er een omstandig onderzoek inmiddels in volle gang is over hetgeen dat geleid heeft tot escalatie in dit specifieke geval en de indirecte en directe betrokkenen. Het Ministerie van Justitie en Politie concentreert zich op het waarborgen van de veiligheid.

De regering focust zich momenteel op het bieden van hulp aan de directe nabestaanden om het voorval op gepaste wijze te helpen verwerken.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...