Persverklaring AZP over over stopzetting dialysebehandelingen

Het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC), onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), biedt hoogwaardige dialyse behandelingen aan 300 patiënten. Jaarlijks worden er meer dan 30.000 behandelingen uitgevoerd door een gekwalificeerd en gemotiveerd team van deskundigen.

Het NNC is sinds 2014 ISO-Health care gecertificeerd. Als enige dialyse centrum (simultaan opererend op 2 locaties) in Suriname is er tijdens de dialyse behandelingen altijd minstens één arts aanwezig op de werkvloer. Daarnaast wordt er buiten de dialyse uren een compleet dialyse team standby gehouden om patiënten in nood van zowel het NNC als die van andere centra, topzorg te bieden.

Door achterstanden in de betaling aan een belangrijke leverancier van dialyse materialen is de levering door hen tijdelijk stopgezet. Om de gezondheid van patiënten van het NNC niet in gevaar te brengen zouden zij – gezien de grote aantallen – in meerdere dialyse centra in Suriname moeten worden gedialyseerd. De dialyses zouden buiten de reguliere werktijden van de andere centra geschieden (in de nachtelijke en vroege ochtenduren).

Deze relatief ingewikkelde en kostbare logistieke operatie hebben wij op het laatste moment kunnen voorkomen. Het AZP en het NNC betreuren de ontstane onrust. Mede door de inspanning van de overheid, de leiding van het NNC en de ondersteuning van overige nierdialyse centra, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, kan de zorg voor de korte termijn gecontinueerd worden. Alle betrokken partijen werken aan een structurele oplossing zodat de behandelingen in de toekomst ongehinderd kunnen worden uitgevoerd.

Overige berichten