Personen private sector en voorlichters LVV getraind in landbouwtechnieken

Voorlichters van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en personen uit de private sector hebben recentelijk meegedaan aan een driedaagse training in landbouwtechnieken due verzorgd werd door het ministerie van LVV. Deze training is afgesloten met een certificaatuitreiking.

De participanten kregen kennis informatie onder andere: plantkunde, gewasbescherming, verantwoord gebruik van pesticide, composteren, voeding van de plant en plantvermeerderingstechnieken.

De training bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte die door deskundigen van het ministerie van LVV zal worden verzorgd. Deze training zal binnenkort ook in het district Nickerie worden verzorgd, waaraan 140 participanten zullen deelnemen, meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie.(GFC)