Personen die vuil verbranden moeten jaren de cel in

Er is de afgelopen dagen een discussie ontstaan over een toerist die heeft geklaagd over de dagelijkse vuilverbrandingen in ons geliefd Suriname. De man wilde de giftige stoffen die daarbij vrij komen liever niet inademen. Begrijpelijk! Elk mens met een beetje gezond verstand zou dat niet willen.

Op sociale media waren de reacties over het algemeen echter niet mals. Zo vond een overgrote meerderheid dat deze toerist maar liever met het eerste beschikbare vliegtuig rechtsomkeert moest maken. Laat hij maar opdonderen naar zijn land, was heel vaak te lezen. De domheid van sommige reacties straalde er vanaf!

Het geeft het triest lage ontwikkelingsniveau aan van deze mensen, maar daarenboven ook dat er sprake is van een ernstig veel diepgaander probleem in Suriname. Het lijkt erop dat een meerderheid personen in ons land helaas niet in staat is hun gezond verstand te gebruiken. En met een volk dat op zo’n laag niveau denkt, kan je een land nooit en te nimmer opbouwen. Welke president of regering dan ook aan de macht is.

Terug naar de kwestie van de toerist die misschien nu al terug is naar zijn land, weg uit de giftige rook. Maar wij blijven wel in de rotzooi hier zitten. Ik, mijn drie kinderen, vrouw, al mijn familieleden, u, wij allen, worden elke dag vergiftigd door personen die het nodig vinden alles maar in brand te steken. Steeds weer ademen wij zonder daarom te vragen extreem giftige stoffen in die op korte en lange termijn zeer ziekmakend kunnen zijn.

Wat mij betreft mogen alle personen die vuil of grasvelden in brand steken jarenlang de cel in. Een boete geven is beslist niet meer passend! Er is namelijk sprake van moedwillige consistente vergiftiging van kinderen, ouderen, zieken, wij allen! In feite zijn deze brandstichters een stelletje ordinaire sluipmoordenaars! Deze criminelen maken zich schuldig aan een ernstig strafbaar feit. Het vergiftigen van grote delen van de bevolking!

Elk weldenkend mens weet dat de verschillende gifstoffen die vrijkomen bij het verbranden  van vuil, gras, bladeren, takken, plastic, rubber en rotzooi die men op de brandstapels gooit, zeer ziekmakend zijn. De verschrikkelijke gezondheidsgevolgen kunnen zich op korte termijn en zelfs 20 tot 30 jaren later presenteren.

Wij leven in 2019. Het is te bizar voor woorden dat met alle kennis die er nu is voor wat betreft de ernstige gevolgen, er nog steeds geen harde maatregelen worden getroffen om de volksgezondheid in bescherming te nemen.

J. Kerto