Personeel Universiteit in actie om uitblijven uitbetaling twk-gelden

Leden aangesloten bij de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) werken vanaf maandag tot 12.00 uur.

Het personeel vernam in een schrijven van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit dat de twk-gelden over januari en februari niet zullen worden uitbetaald.

Het bestuur van WFU heeft hierover opheldering gevraagd bij de ministers van Financiën en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Echter is er niet gereageerd op de brieven van de WFU.

Het actiemodel van de bond wordt tot en met woensdag gehanteerd. Donderdag komt de bond weer in een algemene ledenvergadering bijeen om verdere instructies door te geven aan de leden.

Overige berichten