Personeel Trafficking In Person KPS leert slachtoffers en verdachten beter te verhoren

GFC NIEUWSREDACTIE- De politieambtenaren van de afdeling Trafficking In Person (TIP) hebben een vierdaagse training Slachtoffer- en Verdachtenverhoor gevolgd.

Deze training met een tweeledig karakter is eveneens in het kader van de kwaliteitsverbetering georganiseerd.

Het eerste deel betrof voornamelijk het theoretische kader van verhoren met in acht neming van het wettelijke kader.

Daarbij zijn er vooral de strategieën die kunnen worden toegepast bij zowel verdachten als slachtoffer verhoren aan de orde gekomen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw hoort stem in haar hoofd die zegt om eigen kinderen om het leven te brengen

Het tweede deel was voornamelijk het uitwisselen van de praktijk ervaringen en inzichten. De discussies bleven niet uit.

De training is verzorgd door de inspecteur van politie, Aino Liesdek. De organisatie van deze activiteit lag in handen van het waarnemend hoofd TIP, de onderinspecteur van politie Letitia Pinas.

Met het uitvoeren van de training is invulling gegeven aan één van de beleidsvoornemens van TIP welke opgenomen zijn in het strategisch plan Traffiking in Person van het KPS.

De training ‘Slachtoffer- en Verdachtenverhoor’ is gehouden in de periode van 10 tot en met 15 mei en werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat aan de deelnemers.

Overige berichten