Personeel Suralco niet te spreken over wijze van stopzetting werkrelatie

“Kijk hoe de Suralco directie Ruben Halfhuid de dienstbetrekking met het personeel wil beëindigen, zonder dat de bond op de hoogte is gesteld en wat er verder gaat gebeuren met de arbeiders.

Terwijl de Staat nog in onderhandeling is, heeft vanaf 30 november 2015 een ieder geen werk meer.

Heel wat mensen hebben schulden, vooral huizenleningen en plotseling geen werk meer voor 540 vaste arbeiders en bijkans 1400-1500 contractors.

Heel laag van hem en Alcoa na bijkans 99 jaar in Suriname te zijn. Hopelijk treft de Staat, (de president) de juiste maatregelen”, luidt de noodkreet van enkele bezorgde werknemers van het bedrijf.

De leiding heeft in een officieel schrijven aan het personeel duidelijk gemaakt dat de productieactiviteiten bij de raffinaderij omstreeks 15 november 2015 worden stopgezet.

De Alcoa zal met de bond verder zitten om te praten over een afvloeiingsregeling.

Hieronder het schrijven van directeur Ruben Halfhuid, Managing Director Suralco:
Brief

Overige berichten