Personeel NIMOS richt bond op

GFC NIEUWS- Het personeel bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) heeft zich gebundeld in een een vakvereniging.
De bond draagt de naam Bond van Personeel NIMOS, afgekort BPN.
De BPN stelt zich ten doel op te komen voor goede werkomstandigheden voor haar leden. Dit moet er onder andere toe leiden Redenen om te komen tot oprichting van de vakorganisatie zijn onder andere de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, het ontbreken van goede functiebeschrijvingen en de daaraan gekoppelde waardering die niet in place is.
De uitvoering van de voorwaarden zoals overeengekomen in individuele arbeidscontracten, de juiste invulling van de Wet omzetting arbeidsovereenkomsten voor bepaalde naar onbepaalde tijd.
Een voorlopig bestuur is aangewezen dat verder tot taak heeft om de statuten en het huishoudelijk reglement in orde te maken en aansluiting te zoeken bij de Progressieve Vakcentrale 47, C-47.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Dino Souprayen voorzitter
Gina Griffith ondervoorzitter
Lieneke van Ams secretaris
Monique Sewnath penningmeester
Quan Tjon Akon 2e secretaris
Sinds kort is ook de bond van personeel bij het Sint Vincentius Ziekenhuis, de BPSVZ, aangesloten bij C-47.
Het bestuur staat onder leiding van Robby Naarendorp en ziet er verder als volgt uit:
Clyde Gill ondervoorzitter
Gertie Kasan secretaris
Wendy Beuk 2e secretaris
Rolando Ceder Penningmeester
Lucenda Burleson 2e penningmeester
Gilberto Deekman commissaris
Imro Stippel commissaris
Gracielle Velder commissaris

Overige berichten