Personeel Luchthavenbeheer leert over aanpak seksueel molest op de werkvloer

Bij Luchthavenbeheer hebben 15 medewerkers op 11 en 12 juli een training gevolgd over de aanpak van seksueel molest op de werkplek. De medewerkers zijn getraind om het thema bespreekbaar te kunnen maken in bewustwordingssessies en werkoverleggen.

Luchthavenbeheer is een van de drie organisaties die met financiering van het Gender Plus Project Stichting Bureau Ngo’s gewerkt heeft aan een plan van aanpak voor de implementatie van een gedragscode en een klachtenreglement voor het voorkomen en beschermen van slachtoffers van seksueel molest. Met deze training heeft de organisatie de eigen deskundigheid versterkt.

Een mooie uitspraak was: “Het hoort bij de bedrijfscultuur dat wij bepaalde grappen met elkaar maken. En nu begrijp ik dat mensen mogen aangeven als ze het niet leuk vinden. Dat wil niet zeggen dat het saai wordt op het werk, of dat we stijfjes met elkaar moeten omgaan. Maar dat we nu rekening houden met elkaars grenzen,” en dat is volgens de organisatie van de training de essentie bij seksueel molest op de werkplek: “durf je grens aan te geven, maak het bespreekbaar. En respecteer die grens”.(GFC)