Personeel Lotjeshuis wacht nog op salaris

De directie van het Lotjeshuis heeft de salarissen over de maand mei nog niet gestort voor het personeel. Dit zegt Eugene Daniel, secretaris van de bond. De overheid en wel het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft de subsidiegelden vanaf januari 2018 niet overgemaakt.

Het Lotjeshuis, dat langer dan 40 jaar bestaat, vangt ondervoede en in de steek gelaten kinderen tussen 0 -5 jaar op, eventueel na behandeling in het ziekenhuis. In het Lotjeshuis krijgen de kinderen vakkundige nazorg. Deze minderen worden door het ministerie doorverwezen naar het Lotjeshuis.

Een kind mag maximaal 6 maanden in het tehuis blijven. In de praktijk blijven kinderen door de sociale omstandigheden in het gezin vaak jaren in het tehuis wonen.

Volgens Daniel worden de subsidiegelden niet overgemaakt, omdat het ministerie fouten heeft geconstateerd in de ingediende stukken van het tehuis. “Maar meer is niet duidelijk. Eerder waren er stukken gestuurd en die waren altijd goed bevonden. Vanaf januari 2018 zijn er geen subsidies overgemaakt. De directie leent bij de banken om de salarissen uit te betalen. De banken willen niet meer lenen. Lotjeshuis staat rood bij de banken”, zegt hij.

Het personeel is in beraad.(GFC)