Personeel Gopex krijgt inzicht in verantwoord gebruik pesticiden en biologische beheersing

GFC NIEUWS- Personeelsleden van Gopex International zijn door het hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV, Carmen van Dijk getraind.

De training had als thema “verantwoord gebruik pesticiden en biologische beheersing.

Door Gopex is de trainingsbehoefte aangegeven aan het ministerie van LVV waarna er invulling aan is gegeven.

Het bedrijf is reeds YUM en DNV ISO 2200 gecertificeerd en bevindt zich in de afrondende fase voor de Global GAP Certificering, allemaal internationale certificeringen waarbij het van groot belang is dat pesticiden op een verantwoordelijke wijze worden gebruikt.

De inhoud van de training is veel omvattend geweest. De verschillende soorten pesticiden zijn behandeld evenals de soorten vergiftiging die kunnen ontstaan, maatregelen ter bescherming van het milieu en de mens en het gebruik van Personal Protective Equipment, PPE.

Tijdens de training is ook aangegeven wanneer pesticide toe te dienen en de hoeveelheden. Het kalibreren en de spuittechniek zijn theoretisch en praktisch gedemonstreerd, zo ook de triple rinse techniek.

De biologische beheersing en de beginselen van Intergrated Pest Management zijn ook onderdeel van de training geweest. Er zijn afspraken voor een vervolg training waarbij aan de orde zullen komen Agrohydrologie, Nematologie, Mycologie en Entomologie.

Vanwege het feit dat Gopex International werkt met het principe van outgrowers en agrariërs buiten Gopex dus ook telen voor deze onderneming, is deze training zeer belangrijk.

Het getraind personeel van Gopex, moet in staat zijn bij de outgrowers het verantwoord pesticiden gebruik over te brengen alsook de bemesting en herkenning van ziekten en plagen.

Gopex zal zich moeten kunnen verzekeren dat de outgrowers dezelfde standaarden aanhouden, waardoor het gevaar voor afkeuring van de producten van de outgrowers, zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

De reeds behaalde en nog te behalen certificering, kunnen alleen behouden worden als Gopex International bij controle voldoet aan de gestelde eisen. Deze controle wordt uitgevoerd door internationaal erkende inspecteurs en mag te allen tijde worden uitgevoerd. Trainingen evenals zich consequent houden aan standaarden is dus vereist voor het behouden van de certificeringen.

Overige berichten