fbpx
Perikelen EBS door een andere bril bekeken

Over de recente ontwikkelingen bij ons energiebedrijf de EBS is de afgelopen periode reeds genoeg geroepen en geschreven. De koppen op de voorpagina’s van een aantal dagbladen liegen er niet om. Van de vermeende megacorruptie tot het nu lopend politioneel onderzoek, dagelijks worden wij hiermee als het ware dood gegooid.

Als een kritische verontruste burger van dit mooi land wil ik met een andere bril op, graag mijn mening met betrekking tot deze perikelen met u delen. Een nadere analyse van dit vraagstuk werpt mogelijk een ander licht op wat er aan de hand is, dan het zo ogenschijnlijk corruptiedossier.

Het begon allemaal zo spectaculair met het megacorruptie dossier welke door het toenmalig DNA – lid Artur Tjin A Tsoi gedropt werd bij het OM. Gevolgd door het CLAD – onderzoek. En precies hier begint op basis van mijn analyse de schoen te knellen.

Het valt ten eerste op dat de CLAD als autoriteit heeft verzuimd te bewaken dat het onderzoeksrapport, nog voordat deze goed en wel op het bureau van de PG lag, in handen kwam van onbevoegden. De CLAD heeft binnen en buiten de EBS personen gehoord. Personen pro het beleid van de directie heeft men zo weinig mogelijk in beeld gebracht. De
CLAD is hierbij tamelijk selectief te werk gegaan.

De CLAD had zich moeten opstellen als een onafhankelijke partij die op een objectieve manier op basis van de feiten en omstandigheden de waarheid onderzoekt. Het is beslist niet professioneel dat de CLAD – accountants geen onafhankelijke ter zake technische deskundigen in de hand heeft genomen die de CLAD bij de uitvoering van haar onderzoek hadden kunnen adviseren, maar vooral de uitkomsten van de technische aspecten van het onderzoek hadden kunnen toetsten.

In het onderzoeksrapport wordt nogal het een en ander geïnsinueerd. Wat CLAD als autoriteit beslist niet mag is insinueren dan wel vermoedens uitspreken op basis van haar bevindingen. De registeraccountants weten bliksem goed dat dit een doodzonde is. Zij behoren te controleren en de feiten te presenteren.

De CLAD had zich moeten opstellen als specialist binnen het accountantsonderzoek wezen waarbij zij de onderzoeksresultaten ter beschikking stelt aan de relevante autoriteiten. Zij dient zich te onthouden van een eigen mening. Insinuerende termen zoals “ scheefinkopen” etc. welke in de Nederlandse taal niet voorkomt hadden de accountants van CLAD in het rapport moeten vermijden.

Ik ben van oordeel dat CLAD met een vermeend doel naar de EBS is gegaan om antwoord te geven op een gecreëerde schuldvraag. Zij zijn totaal voorbij gegaan aan hun opdracht om zich bezig te houden met waarheidsvinding.

Ik heb uitgezocht welke accountants zich namens de CLAD bezig hebben gehouden met dit onderzoek. Het zou goed zijn als de overheid een antecedenten onderzoek uitvaardigt naar deze twee accountants. Dan zal zelf achterhaald worden waar de desbetreffende accountants hun cheques innen.

In het specifieke geval van de EBS ben ik de mening toegedaan dat de CLAD is gebruikt als een instrument om de EBS bedrijfsvoering spaak te laten lopen. Niet waarheidsvinding maar het creëren van een negatieve sfeer rond de EBS
lijkt wel het hoofddoel geweest te zijn. Zo is ter illustratie uit het onderzoeksrapport van CLAD vast komen te staan dat bij de aanschaf van de twee turnkey noodstroominstallaties, partijen over en weer wanprestatie hebben geleverd. Dit is een bekend verschijnsel op het civiele vlak.

Het is de civiele rechter die zal moeten beoordelen of hier sprake is van wanprestatie of overmacht. In het geval van de EBS lijkt het bekend tekort aan financiële middelen doorslaggevend te zijn geweest. Een ieder die echter het
onderzoeksrapport leest, zou de indruk kunnen krijgen dat hier sprake is van malversaties. De CLAD als instituut heeft door deze twee accountants de indruk gewekt dat zij bestuurd wordt door opdrachtgevers met vermeende doelen.

Ook de politiek gaat in deze niet vrij uit. Ze heeft een dubieuze rol gespeeld bij het uitkomen van het CLAD – rapport. Politieke opponenten van de regering hebben dit rapport gebruikt om de noodzakelijke tariefaanpassing te
attaqueren en hierdoor de EBS bedrijfsvoering verder spaak te laten lopen.

Het mag voor een ieder duidelijk zijn dat zonder aangepaste marktconforme tarieven, de vicieuze cirkel van de EBS nimmer doorbroken zal worden. Het bedrijf zal door een gebrek aan onvoldoende eigen financiële middelen, steeds weer in de armen gedreven worden van kredietverstrekkers en leveranciers met hun wurgende contracten. Blijkbaar is de agenda van deze politieke opponenten niet het fundamenteel oplossen van de financiering van de energievoorziening, maar het spaak laten lopen van de EBS bedrijfsvoering, waardoor de regering Bouterse-Adhin in de problemen kan geraken. Dit met als doel deze regering te breken door deze strategisch uit te schakelen via het creëren van maatschappelijke onrust gevolgd door burgerlijke ongehoorzaamheid en uiteindelijk chaos.

Ik geef aan de EBS het dringend advies een onafhankelijke accountant in de hand te nemen en het rapport van de CLAD te toetsen op de toepassing van de geldende regels en beginselen waaraan accountants gebonden zijn. Zowel procedureel als inhoudelijk zal blijken dat deze twee CLAD – accountants zich niet gehouden hebben aan de fundamentele beginselen van het beroep.

Ik ben ervan overtuigd dat met de bril waarmee ik naar de materie en het CLAD – onderzoek heb gekeken, de N.V. EBS in haar recht zal staan wanneer zij tegen de beide Registeraccountants tuchtrechtelijk een klacht indient bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants.

B. Bilkerdijk
Een verontruste burger

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…