fbpx

Perceelnummer niet hetzelfde als huisnummer of BR-nummer

Een perceelnummer is niet hetzelfde als een huisnummer of BR-nummer. Een perceelnummer is een nummer dat wordt vastgesteld door de landmeter, terwijl een huisnummer een nummer is dat word vastgesteld door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ten behoeve van het bevolkingsregister. Vandaar dat het ook wel een BR-nummer wordt genoemd. In de praktijk worden beide nummers nog wel eens door elkaar gehaald.

Kisoor Maharadjdin, hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB, benadrukt dat een huisnummer wordt vastgesteld door het CBB, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. Hij geeft kort weer hoe de procedure geschiedt:

“Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft het beginpunt van de straat aan. En zo ook de vernummering van de straat. Vernummering van de huizen en gebouwen van die straat begint dan bij dat punt. Aan de huizen en gebouwen gelegen aan de linkerkant van de straat worden oneven getallen toegewezen. De huizen en gebouwen aan de rechterkant van de straat worden dan de even nummers toegekend. Daarbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde reservering van plusminus twintig meter per nummer.”

Op de vraag hoe een bewoner op de hoogte wordt gesteld van zijn of haar huisnummer, zegt het afdelingshoofd dat betrokkene een kennisgeving krijgt waarop de straatnaam en het huisnummer vastgesteld staan, nadat een nummer is vastgesteld. Om zijn of haar huisnummer in ontvangst te nemen, heeft de bewoner deze kennisgeving, een geldig legitimatiebewijs en een perceelkaart nodig. In geval een bewoner geen kennisgeving heeft ontvangen, wordt dat binnen de afdeling gecheckt. Nadat een straat is vernummerd, wordt namelijk een straatkaart gemaakt met alle huisnummers die zijn toegekend. Dan wordt getracht om de persoon alsnog de kennisgeving te geven.

BEKIJK OOK
eGA presenteert voorstellen aanpak digitalisatie

Maharadjdin wijst er ten overvloede op dat het niet toegestaan is om zelf een huisnummer bepalen. Het bepalen van een huisnummer is bij wet geregeld. De wet geeft duidelijk aan dat het bepalen van een huisnummer geschiedt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB.

De voornaamste taken van deze afdeling zijn het plaatsen van straatnaamborden voor de straten van geheel Suriname, het toekennen van huisnummers aan huizen en gebouwen en het verrichten van veld- en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de straatnaamgeving.