Perceel voor alle best geslaagden PTC

De Stichting Studenten Welzijn en Huisvesting, heeft haar eerste project gelanceerd bij de bull-uitreiking van het Polytechnic College Suriname (PTC).

In dit kader zijn alle best geslaagden van de verschillende studierichtingen in aanmerking gekomen voor een perceel door tussenkomst van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB).

Het is de bedoeling dat deze groep verder zal worden begeleid in de realisatie van een bouwrijpe kavel en woning. De stichting wenst door middel van dit project Surinaams hoger kader te stimuleren en te behouden door een zekere mate van stabiliteit, zekerheid en ontwikkelingskansen te helpen creëren.

Grond en huisvesting creëert zekerheid en voorziet in een goede basis voor de verdere ontwikkeling van jonge Surinamers. Tevens tracht de stichting hiermee ook een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van ons geliefd land Suriname.

Voorts moet dit worden gezien als een pilotproject, maar het ligt in de bedoeling dat het in de toekomst zal worden geïnstitutionaliseerd. Verder zullen ook de overige publieke hoger onderwijsinstellingen worden meegenomen in dit project.

De stichting is hoopvol gestemd dat dit project een eerste aanzet zal zijn voor meer van dit soort initiatieven binnen de samenleving. De stichting is opgericht op 5 juli 2018 met Melvin Bouva als initiatiefnemer.