fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Pensioenraad bespreekt zorgpunten met Biza-minister

GFC NIEUWS- De Pensioenraad heeft deze week enkele zorgpunten besproken met de minister van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo.
Het orgaan zit reeds geruime tijd met problemen voor wat betreft de Wet Pensioenfonds en het beleggingsbeleid van het Algemeen Pensioenfonds (APF). Deze knelpunten zijn ook op papier gezet en overhandigt aan de minister. De bewindsman beloofde alles in het werk te stellen om deze problemen stap voor stap op te lossen.
De voorzitter van de Pensioenraad, Marinus Karioredjo, gaf een uiteenzetting over de Wet Pensioenfonds, welke volgens hem niet volledig in werking is. Er zouden enkele wijzigingen zijn die aangedragen moeten worden om in overeenstemming te zijn met de wet.
Karioredjo gaf aan dat de Wet Algemeen Pensioen Fonds en Voorzieningsfonds van 2005 en Wet Algemeen Pensioen 2014 van elkaar verschillen. Het eerstgenoemde heeft een andere methode van werken en de toezichthouder van deze wet is de Centrale Bank van Suriname. De raad wilt daarom ook om de tafel gaan zitten met de moederbank.
Verder zei hij dat geen enkel staatsbesluit afgerond is. In deze besluiten zijn namelijk geregeld de dwangsommen en bestuurlijke boetes, medische en geschillencommissies, bezwaarprocedures, inkoop van dienststrijd en invaliditeitspensioen.
De raad ziet thans een verbeterde relatie met het Algemeen Pensioenfonds (APF). Nicole Deira, ondervoorzitter van de raad, zegt dat haar bestuur hierdoor niet in staat is het werk naar behoren te kunnen uitoefenen. “Wij kunnen dan ook niet goed adviseren over het pensioengebeuren omdat wij niet voldoende informatie hebben. Wij discussiëren over oneigenlijke zaken”, aldus Deira.
De raad heeft dit probleem vaker besproken met de vorige minister, maar er is geen oplossing bereikt.
De minister heeft aangegeven geen voorstander te zijn van ruis. Hij zal daarom ook het APF aanhoren en daarna beide partijen bij elkaar brengen om tot een oplossing te komen. Volgens Somohardjo is goede communicatie van eminent belang binnen een organisatie. Hij beloofde zijn best te doen om de communicatie tussen beide partijen weer op gang te brengen. De situatie zal echter eerst goed in kaart worden gebracht en daarna zullen de zaken die prioriteit hebben eerst worden aangepakt. “De welwillendheid van deze regering om aan de gemaakte afspraken te voldoen is er wel zeker”, aldus de bewindsman.
Het Pensioenfonds is bedoeld voor alle landsdienaren, met als hoofdtaak het goed regelen van de pensioenverplichtingen en de overige uitkeringen, die gewaarborgd dienen te worden.

OOK INTERESSANT
Surinaamse geboorteakten nu online