fbpx

Pensioenfonds Suriname wil betere communicatie met belanghebbenden

Het Pensioenfonds Suriname, een beleidsgebied van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wil middels een meerjarencommunicatieplan komen tot een betere dienstverlening aan de belanghebbenden. De organisatie wil hiermee de bewustwording rond pensioenen en pensioen gerelateerde zaken bij deze groep vergroten.

Sinds Michael Miskin het vorig jaar wederom als directeur van het Pensioenfonds aantrad, heeft hij gesteld dat een goede communicatie naar de gepensioneerden en de actief dienenden toe van eminent belang is.

In dat kader heeft het Pensioenfonds vorig jaar een website gelaunched en is er een afdeling voorlichting in het leven geroepen. “Om nog meer invulling te geven aan de verbeterde communicatie is het Pensioenfonds in contact getreden met andere pensioenfondsen in Suriname, maar ook pensioenfondsen in de regio. Bij zulke contacten zijn er meestal ook consultants bij en één van de consultants heeft aangeboden om het Pensioenfonds te assisteren bij het opstellen van een communicatieplan”.

Het Pensioenfonds heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders, om precies te weten wat de specifieke behoeftes zijn.

OOK INTERESSANT
Verdachten aangehouden met smokkelwaar nabij steiger te Meerzorg

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de Centrale Personeelsadministratie (CPA) van Binnenlandse Zaken, de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO), de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) en verschillende afdelingen personeelszaken van diverse ministeries en parastatale bedrijven, om een idee te krijgen van wat er leeft bij de verschillende actoren, zegt Miskin.

“Het ligt in de bedoeling dat de consultant en de afdeling voorlichting van het Pensioenfonds het plan dit jaar af hebben, waardoor we volgend jaar met de uitvoering kunnen beginnen”.

Het Pensioenfonds Suriname is een pensioenfonds ten behoeve van alle landsdienaren. Haar hoofdtaak is het goed regelen van de pensioenverplichtingen en de overige uitkeringen. Deze verplichtingen dienen nu en in de toekomst gewaarborgd te zijn, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening naar de deelnemers toe een hoge mate van prioriteit geniet.(GFC)