fbpx

Pengel constateert diverse problemen tijdens bezoek in het Westen

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft een tweedaags bezoek gebracht aan het Westen van Suriname. Bij deze ging het om een oriëntatiebezoek aan de districten Saramacca, Coronie en Nickerie. Het doel van dit bezoek was het eigen maken van zaken die de nodige aandacht van het ministerie behoeven en zo verandering te brengen.

Saramacca

In het district Saramacca werd de bewindsman samen met zijn delegatie begeleid naar Voorburg, Uitkijk en Creola. Enkele punten die de nodige aandacht moeten genieten zijn de plaatsen waar het water over de weg stroomt en gebieden waar er sluizen en pompgemalen zijn die reeds geïnstalleerd zijn maar nog enige afronding nodig hebben voor een beter functioneren. Er is ook aandacht gevraagd voor het gemaal te Uitkijk, de weg achter het commissariaat van Saramacca en de sluis van Calcutta. Vermeldenswaard is dat enkele zaken samen met de ministeries van LVV en RO aangepakt zullen worden

Coronie

Na het bezoek aan Saramacca werd het oriëntatiebezoek voortgezet in Coronie. Enkele punten die aan de orde kwamen, waren het over de weg stromen van water. Er is een urgente kwestie op kilometer 111 waarbij het wegdek aan het wegspoelen is. De dc van Coronie Remi Tarnadi heeft geprobeerd de situatie aan te pakken, maar OWT&C genietenzal moeten ingrijpen om erger te voorkomen. Deze situatie zal opgenomen worden in het herasfalteringsproject Jenny-Henar. Ook is er om de nodige aandacht gevraagd voor een aantal breuken en scheuren in de zoetwaterkerende dam. Het ligt in de bedoeling deze situatie heel snel aan te pakken vanwege de landbouwgebieden in de omgeving.

BEKIJK OOK
Aantal nieuwe HIV-infecties in Suriname lijkt weer toe te nemen

Nickerie

Ook in Nickerie is er veel te verzetten. Er is namelijk een aantal projecten dat gestart is maar niet afgerond. Het gaat onder andere om de bouw van het disktritscommissariaat, kanton gebouw en het Bureau Informatie Centrum (BIC). Ook werd de minister gebracht naar de aanmeersteiger te Southdrain. Ook daar zijn er werken uitgevoerd die nog niet afgerond zijn. Er zijn dus een aantal kritieke zaken die op kort termijn aangepakt moeten worden. Ook een belangrijke verbindingsbrug die een grote breuk heeft zal de nodige aandacht genieten.

Een van de meest belangrijke punten is de directe sluiting van het vliegveld te Nickerie. Minister Pengel geeft aan dat het noodzakelijk was de luchthaven te sluiten. De directe reden is dat de werksituatie van de medewerkers niet te accepteren is gelet op de veiligheid. Het hoofd van de Luchtvaartdienst, de Faizel Baarn is op de hoogte gesteld.

De luchthaven zal gewoon gebruikt kunnen worden als een airstrip waarbij er geland kan worden zonder begeleiding. Het gebouw zal op zeer korte termijn onder eigen beheer met de afdeling bouwkundige dienst aangepakt worden. De impact zal minimaal zijn omdat er per week slechts twee vluchten werden uitgevoerd.Dit besluit is genomen om calamiteiten te voorkomen.(GFC)