fbpx

Peneux vraagt in brief opheldering VOS – directeurenberaad

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zich in een brief gericht tot de directeuren van het IMEAO en het VOS -directeurenberaad.

In het schrijven brengt de onderwijsminister onder meer de taakomschrijving van docenten in herinnering. Met inachtneming van het recht van studenten op repetitie/ toets besluit het ministerie dat iedere docent steeds zelf de repetities opstelt en die toetst bij de studenten.

OOK INTERESSANT
Levenslang voor afslachten 13-jarig meisje door gestoorde klasgenoot

De minister geeft als hoofdverantwoordelijke voor het onderwijs in ons land, de docenten aan om uiterlijk 15 december te starten met de repetities/ toetsen op hun school.

In het schrijven aan het directeurenberaad van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren vraagt de minister opheldering van de organisaties.

Voor een duidelijk overzicht zijn de brieven hieronder te vinden.
Reactie op de brief van het VOS Directeurenberaad d.d. 11 december 2017 640x824 | GFC

Verwerpen van het besluit d.d. 4 december 2017 IMEAO 640x824 | GFC

(GFC)