Peneux op werkbezoek in Vlaanderen

Van 15 tot 22 oktober leidt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, een delegatie van het MinOWC gedurende een werkbezoek aan Vlaanderen.

Het bezoek vindt plaats in het kader van de samenwerking tussen het MinOWC en VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand).

Het werkbezoek richt zich op de ontwikkeling van een strategisch beleidskader voor de nascholing van het personeel van het Surinaams onderwijs. Tevens bouwt minister Peneux de mogelijkheden uit voor de toekomstige samenwerking tussen Suriname en Vlaanderen op het vlak van onderwijs.

Gedurende vijf dagen bezoekt de delegatie diverse belangrijke instanties en actoren in het Vlaamse onderwijslandschap. Op dinsdag werd een presentatie bijgewoond aan het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, waarbij toelichting werd gegeven bij het professionaliseringsbeleid voor leerkrachten in Vlaanderen.

Minister Peneux sprak er met de secretaris-generaal, Mw. Micheline Scheys, het hoogste ambt binnen het departement, en verkende met haar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Suriname. Er werd afgesproken om concrete voorstellen uit te werken gericht op een wederzijdse samenwerking en ondersteuning in het kader van internationalisering alsook beleidsvorming en -ondersteuning binnen het onderwijs.

De delegatie bracht ook een bezoek aan het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat de grootste onderwijskoepel in Vlaanderen is. Ze deelden expertise op het gebied van pedagogische begeleiding en nascholing van leerkrachten en schoolleiders. Andere actoren die op het goed gevulde programma staan zijn het Opleidingscentrum Hout in Brussel en de verenigingen Beroepenhuis en Leefsleutels in Gent. Deze organisaties spelen op diverse wijze een belangrijke rol in het professionaliseringsaanbod van leerkrachten met het oog op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Tijdens het bezoek aan de lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool in Gent zal tevens teruggeblikt worden op de succesvolle samenwerking in het verleden, onder andere met de Pedagogische Instituten in het kader van De Nieuwe Leerkracht en de opleiding van mentoren voor startende LBO leerkrachten. Ook zal de minister met de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van Bestuur van de Artevelde Hogeschool de toekomstige samenwerking bespreken met het oog op verduurzaming en versterking.

De Surinaamse delegatie bestaat verder uit Natasia Bennanon, directeur Onderwijs, Ashokkoemar Rambali, onder-directeur Beroepsonderwijs, Marcia Dankerlui, directeur IOL, Daniela Rosario, directeur CENASU en Olten Van Genderen, adviseur van de minister.

De delegatieleden zullen in samenwerking met VVOB het nascholingsbeleid gedurende workshops verder vorm geven om het Surinaams onderwijspersoneel op een kwaliteitsvolle en effectieve wijze nascholing aan te bieden.(GFC)

Overige berichten