Peneux: ‘Geef leerkrachten stuk grond’, dinsdag oplossing ‘studielimieters’

Minister Robert Peneux vindt dat niet alleen gekeken moet worden naar het salaris van leerkrachten, maar ook naar “het totale sociale pakket”. Veel leerkrachten met een goed inkomen zijn toch niet in staat een huis te bouwen, zei hij zaterdagmorgen in het programma 90 Seconden van Radio 10.

“Als het van mij als minister moet afhangen, dan zeg ik: alle leraren die nu hun offers brengen in het binnenland om nu onderwijs te genieten [sic], als zij terugkeren naar Paramaribo na een aantal jaren, geef ze een kavel.”

“Laten we kijken naar de secundaire voorwaarden die leraren verdienen. En ik ben bewust dat er ook leraren zijn die heel slecht verdienen. Ik ben bewust van die zaak, en ik werk eraan.”

Studielimieters

Minister Peneux stelde verder tijdens het inbelprogramma de “studielimieters” gerust en zei dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de brief die zij donderdag ontvingen van het universiteitsbestuur.

Studenten van de Anton de Kom Universiteit werden op 16 september opgeschrikt met de mededeling dat studielimieters – studenten die de uiterlijke studieduur van een fase of de opleiding hebben overschreden – zouden worden afgeschreven.

Studenten dienden massaal gemotiveerde bezwaarschriften in, waarna het bestuur besloot dat een deel van de studielimieters onder voorwaarden alsnog mag meedoen aan hertentamens dan wel een jaar dispensatie krijgt.

De minister kondigde aan dat hij de komende week over deze zaak opnieuw in conclaaf gaat met het bestuur.

Oorzaken

Studenten illustreerden bij onze redactie situaties op de universiteit, die volgens hun hebben bijgedragen aan het limietersprobleem.

Zij gaven het voorbeeld van een docent die op geen enkele collegedag aanwezig is en pas op de laatste collegedag vóór een tentamen les komt geven, waarbij alleen de hoofdzaken van de lesstof wordt behandeld.

Een ander voorbeeld is dat van de docent die op de eerste collegedag verschijnt en dan groepen vormt van studenten die elke collegedag de leerstof moeten presenteren.

De docent zelf is afwezig tijdens deze presentaties en kan dus niet controleren of deze correct zijn. Pas op de laatste collegedag vóór het tentamen verschijnt de docent voor een “vogelvluchtcollege”.

Collegeroosters worden steevast laat opgesteld, waardoor het lastig wordt voor studenten om vooraf een studieplan te maken.

Chaos

Ook tentamenroosters worden pas kort vóór de tentamens bekendgemaakt. Wanneer vakken samenvallen, kan de student niet op tijd beslissen aan welk vak de voorkeur wordt gegeven bij het studeren.

En dan nog kan het voorkomen dat midden in de tentamenperiode wijzigingen in het tentamenrooster worden aangebracht, waardoor het moeilijk wordt voor de student om efficiënt met de studietijd om te gaan.

Cijfers van afgenomen tentamens zijn vaak pas laat beschikbaar, zodat studenten zich nauwelijks kunnen voorbereiden op een eventueel hertentamen. Het komt zelfs voor dat tentamencijfers pas een week vóór de hertentamenperiode binnen zijn, waardoor voorbereiden op een hertentamen niet goed mogelijk is, zeggen de studenten.

Geen paniek

De minister ging niet in op de oorzaken van het limietersprobleem, maar lijkt bekend met de problematiek: “Wanneer we een probleem hebben op de universiteit met probleemvakken, waar mensen keer op keer een vak niet behalen, dan moeten we die zaak ook bestuderen en niet zeggen: de student is dom, of de student moet afgeschreven worden.”

“We moeten er vanuit gaan: er is veel tijd en geld geïnvesteerd in studies, en ik denk dat we zeer voorzichtig moeten omgaan met het weinige kader.”

Minister Peneux zei dat studenten niet in paniek moesten raken over de brief van 29 september, en dat hij dinsdag met het bestuur zal nagaan “waar wij kunnen modificeren”.

[Bijgewerkt 21:55]

Overige berichten