Peneux beter tot zijn recht als minister onderwijs

Wij hebben in Suriname weinig krachten die op een hoog niveau goed kunnen presteren. Dat zie je vooral in de politiek. Ministers met een zwakke performance zijn vaak in de meerderheid. Zo is het moeilijk om Suriname naar een hoger niveau te brengen.

President Desi Bouterse heeft dit probleem overigens vaker benadrukt. Recent nog heeft hij zijn misnoegen geuit over de zwakke ministers uit het kamp van de ABOP.

Het zou verstandig zijn als de president bij het aanstellen van ministers selectiever zou zijn. Het benoemen van daadkrachtige, wijze en gemotiveerde ministers zou de vooruitgang van het land uiteraard ten goede komen.

Indien de sterke minister van Onderwijs, Ashwin Adhin, zou worden overgeheveld naar een hogere post, is er naar mijn oordeel geen betere keuze dan directeur Robert Peneux op deze plek te plaatsen. Als minister komt hij zeker beter tot zijn recht. Peneux kent op onderwijsgebied beslist geen meerdere in Suriname. Bovendien is hij daadkrachtig en een harde werker!

Als onderwijsexpert zal hij het ministerie en alles wat met onderwijs te maken heeft zeker op een beter niveau brengen, daar ben ik van overtuigd.

Mevrouw C. Karto

Overige berichten