Pelelu Tepu voorzien van hernieuwbare zonne-energie

GFC NIEUWS- Een delegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto, is getogen naar het Zuid-Westen van Suriname om twee dorpen, Pelelu Tepu en Curuni, te bezoeken.

Dit bezoek is gebracht in het kader van het ‘Project Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland.

Drie jaar geleden werd op initiatief van Amazone Conservation Team Suriname (ACT-S) en door tussenkomst van de UNDP het Project Hernieuwbare zonne-ernergie’ gestart in het dorp Pelele Tepu. Ook zijn het ministerie van NH, Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) en de gemeenschap aldaar betrokken in het geheel proces.

Aangezien de energievoorziening onder de autoriteit van de staat moet zijn, vond donderdag de formele overdracht plaats door de directeur van ACT-S, Minu Parahoe, aan de minister van NH.

Na de succesvolle implementatie van het hernieuwbare zonne- energieproject te Pelele Tepu, is ook besloten hetzelfde solarsysteem in het dorp Curuni in te voeren. Daarom werd op 17 juli een veldbezoek gebracht aan Curuni om het symbolisch startsein voor het tweede hernieuwbare zonne-energieproject te gegeven.

De bewindsman vindt het een waar genoegen om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het tot stand komen van deze twee projecten.

Hij geeft aan dat energie voor het binnenland een hoge prioriteit is van deze regering. ‘Energie is een heel belangrijke basisbehoefte voor de duurzame ontwikkeling van de mens c.q. dorp,’ benadrukt de NH-topman.

De minister maakt zich sterk om samen met zijn collega-ministers te werken aan duurzame ontwikkeling voor de bewoners van het binnenland.

Hij benadrukte dat naast energie, de andere relevante prioriteitsgebieden waarop wordt gefocust, schoon drinkwater, communicatie en transport zijn.

Overige berichten