“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP.

“Het is een algemeen bekend feit dat Schalkwijk die verschillende partijen heeft afgelopen, thans lid is van het Wetenschappelijk Bureau van de VHP”, wordt aangehaald.

De peiling die is gedaan, is hierdoor zeer onbetrouwbaar geworden. Schalkwijk zet zijn instituut in om goedkope propaganda te voeren voor de VHP, menen de NDP’ers. Daarnaast komt de VHP-voorzitter totaal ongeloofwaardig over wanneer hij op die peiling voortbordurend stelt dat het volk resoluut het beleid van de NDP afwijst.

“Het is namelijk de bedoeling van de VHP om via de VHP’er Schalkwijk de publieke opinie te beïnvloeden en de kiezers te doen geloven dat de VHP heel hard gegroeid is en de NDP heel erg afgezwakt is. Niets is minder waar, vooral als gekeken wordt naar de opkomst op de massameeting van beide partijen. De NDP had minimaal 3 maal meer mensen op de been dan de VHP”.