fbpx
PDO hekelt leemte in bestaande wetgevingsproducten

Het niet naleven van wetten en regels is schering en inslag in Suriname. Een zaak die volgens voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling(PDO) de aandacht van de nieuwe regering verdient is de afkondiging van een reeks wetten, die voortvloeien uit de Grondwet van 1987, zoals de instelling van een constitutioneel hof en de overige specifieke taken van ressort- en districtsraden.

Het is de Partij voor Democratie en Ontwikkeling gebleken, dat in diverse sectoren in de samenleving de roep om nadere regelgeving klinkt, bijvoorbeeld op het gebied van het milieu en de bestemming van gronden. Echter moet worden vastgesteld, dat de bestaande wetgeving ruime mogelijkheden biedt aan de overheid om regulerend op te treden. Het is dan de taak van de betrokken instellingen om hierop in te spelen.

Met betrekking tot de leemte in de wet- en regelgeving zal de PDO binnen de nieuwe regering, waar nodig in overleg met het maatschappelijk middenveld, de betrokken overheidsinstanties en de overige, daarvoor in aanmerking komende particuliere organisaties en instellingen met voorstellen komen.

De PDO stelt zich op het standpunt dat verouderde wetgeving in Suriname binnen de kortste keren moet worden aangepast aan de behoeften en omstandigheden in Suriname. Echter wordt ook benadrukt, dat verouderde wetgeving geen reden is om deze wetten helemaal terzijde te stellen of zaken te laten liggen en zo verdere wildgroei te kweken.

De partij is de mening toegedaan, dat als de bevolking en de overheid de oude wetten naar de letter en geest naleven er in Suriname voor een goed deel orde op zaken kan worden gesteld. Het behoeft geen betoog dat het strikt naleven van de wetten zoals ze nu zijn de verloedering die om zich heen grijpt, kan tegengaan. Door de bestaande wetten stipt na te leven kan Suriname stappen vooruit zetten.

Het milieu wordt door de PDO in samenhang gezien met de mens, sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling houdt in dat de ontwikkelingsmogelijkheden van komende generaties niet beperkt worden. De huidige ontwikkelingsactiviteiten mogen daarom het milieu niet vernietigen, maar moeten dit juist zo goed mogelijk beschermen tegen negatieve invloeden van menselijke activiteiten en ook tegen die van de natuur. Milieubescherming moet daarom een integraal deel zijn van het ontwikkelingsproces.

De nadruk wordt gelegd op handhaving en de individuele verantwoordelijkheid. Niet alleen de overheid moet het doen.

Meer nieuws

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…