PCS vraagt extra aandacht voor geestelijke gezondheid op Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid

GFC NIEUWS- De geestelijke gezondheid van een individu is een cruciaal onderdeel van diens algeheel welzijn, omdat deze alle aspecten van het leven raakt.

Vandaar het van belang is om stil te staan bij de geestelijke gezondheid van mensen.

Op 10 oktober, de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid, wordt extra aandacht gevraagd voor de promotie van geestelijke gezondheid, het aanmoedigen van mensen om hulp te zoeken bij het ervaren van geestelijke problemen en het stimuleren van alle relevante actoren om acties te ondernemen om de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bevorderen.

Het thema voor dit jaar is ‘Suïcide Preventie: samenwerken om suïcide te voorkomen’.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is als een der uitvoerders van het algemeen gezondheidsbeleid van de overheid bewust van haar rol in het GGZ gebeuren in Suriname en de noodzaak voor kwalitatief hoogwaardige GGZ.

Eveneens onderkent het PCS het belang van samenwerken en betrokkenheid van meerdere actoren voor de promotie van geestelijke gezondheid en preventie van geestelijke problemen. Dit is de reden geweest voor het PCS om een belangrijke geestelijke gezondheidsaspect in Suriname te belichten, te weten het suïcidevraagstuk.

Suïcide is een complex probleem dat zich gedurende de jaren wereldwijd alarmerende niveaus heeft bereikt. Gemiddeld sterven wereldwijd 800.000 mensen per jaar als gevolg van suïcide, wat neerkomt op 1 suïcide geval per 40 seconden.

Daarnaast wordt suïcide gerekend tot de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren in de leeftijdsklasse 15 en 19 jaar. Bij het suïcidevraagstuk betreft het niet alleen de suïcidale handeling, maar ook de gedachten en pogingen.

Enkele risicofactoren zijn eerdere suïcidepogingen, psychische factoren zoals depressie, middelengebruik, traumatische ervaringen en overige sociale, biologische en genetische factoren.

Suriname heeft op de wereldranglijst van suïcidegevallen en suïcidepogingen een hoge score met rond de 26 suïcidegevallen per 100.000 inwoners. Dit zorgwekkend gegeven geeft voldoende aanleiding voor de effectieve aanpak van het suïcidevraagstuk waarbij samenwerking van groot belang is.

Het PCS heeft dit belang verder benadrukt met de organisatie van een Suïcide Preventie Congres op 7 oktober. Aan dit congres hebben diverse actoren vanuit de overheid, het bedrijfsleven en NGO’s geparticipeerd, omdat suïcide vanwege diens complexiteit een integrale aanpak behoeft.

De bedoeling van dit congres is om te geraken tot een uitvoerbaar en werkbaar werkplan 2020-2024 voor de effectieve aanpak van het suïcidevraagstuk in Suriname waarbij de rollen van de diverse actoren duidelijk zijn omschreven.

De regering van Suriname heeft bij monde van de vicepresident, Ashwin Adhin, haar volledige commitment benadrukt tijdens dit congres en heeft toegezegd de nodige inspanningen te zullen plegen om financieringsmogelijkheden te bekijken om het suïcidevraagstuk effectief aan te pakken. Dit, omdat slechts door commitment, teamwork en financiering van projecten preventiemaatregelen adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Het PCS wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid toe.

Als enige psychiatrische instelling in Suriname zal het PCS zich blijven inzetten om haar dienstverlening toegankelijker te maken voor iedere burger.