fbpx
PCS vraagt extra aandacht voor geestelijke gezondheid op Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid

GFC NIEUWS- De geestelijke gezondheid van een individu is een cruciaal onderdeel van diens algeheel welzijn, omdat deze alle aspecten van het leven raakt.

Vandaar het van belang is om stil te staan bij de geestelijke gezondheid van mensen.

Op 10 oktober, de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid, wordt extra aandacht gevraagd voor de promotie van geestelijke gezondheid, het aanmoedigen van mensen om hulp te zoeken bij het ervaren van geestelijke problemen en het stimuleren van alle relevante actoren om acties te ondernemen om de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bevorderen.

Het thema voor dit jaar is ‘Suïcide Preventie: samenwerken om suïcide te voorkomen’.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is als een der uitvoerders van het algemeen gezondheidsbeleid van de overheid bewust van haar rol in het GGZ gebeuren in Suriname en de noodzaak voor kwalitatief hoogwaardige GGZ.

Eveneens onderkent het PCS het belang van samenwerken en betrokkenheid van meerdere actoren voor de promotie van geestelijke gezondheid en preventie van geestelijke problemen. Dit is de reden geweest voor het PCS om een belangrijke geestelijke gezondheidsaspect in Suriname te belichten, te weten het suïcidevraagstuk.

Suïcide is een complex probleem dat zich gedurende de jaren wereldwijd alarmerende niveaus heeft bereikt. Gemiddeld sterven wereldwijd 800.000 mensen per jaar als gevolg van suïcide, wat neerkomt op 1 suïcide geval per 40 seconden.

Daarnaast wordt suïcide gerekend tot de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren in de leeftijdsklasse 15 en 19 jaar. Bij het suïcidevraagstuk betreft het niet alleen de suïcidale handeling, maar ook de gedachten en pogingen.

Enkele risicofactoren zijn eerdere suïcidepogingen, psychische factoren zoals depressie, middelengebruik, traumatische ervaringen en overige sociale, biologische en genetische factoren.

Suriname heeft op de wereldranglijst van suïcidegevallen en suïcidepogingen een hoge score met rond de 26 suïcidegevallen per 100.000 inwoners. Dit zorgwekkend gegeven geeft voldoende aanleiding voor de effectieve aanpak van het suïcidevraagstuk waarbij samenwerking van groot belang is.

Het PCS heeft dit belang verder benadrukt met de organisatie van een Suïcide Preventie Congres op 7 oktober. Aan dit congres hebben diverse actoren vanuit de overheid, het bedrijfsleven en NGO’s geparticipeerd, omdat suïcide vanwege diens complexiteit een integrale aanpak behoeft.

De bedoeling van dit congres is om te geraken tot een uitvoerbaar en werkbaar werkplan 2020-2024 voor de effectieve aanpak van het suïcidevraagstuk in Suriname waarbij de rollen van de diverse actoren duidelijk zijn omschreven.

De regering van Suriname heeft bij monde van de vicepresident, Ashwin Adhin, haar volledige commitment benadrukt tijdens dit congres en heeft toegezegd de nodige inspanningen te zullen plegen om financieringsmogelijkheden te bekijken om het suïcidevraagstuk effectief aan te pakken. Dit, omdat slechts door commitment, teamwork en financiering van projecten preventiemaatregelen adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Het PCS wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid toe.

Als enige psychiatrische instelling in Suriname zal het PCS zich blijven inzetten om haar dienstverlening toegankelijker te maken voor iedere burger.

Meer nieuws

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…