fbpx
PCS informeert gemeenschap over ‘mental health’

GFC NIEUWS-Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) organiseerde een informatieavond over ‘mental health’ met als thema ‘Stress & Burn-out’.

Het thema werd belicht door Kamla Nannan Panday-Jhigoeri en Sheanen Danoe, respectievelijk psychiater en psycholoog werkzaam bij het PCS.

Stress en burn-out zijn geen onbekende verschijnselen die van negatieve invloed zijn op de gezondheid van een individu, diens omgeving en dagelijks functioneren, met name in het arbeidsproces.

De gevolgen die kunnen voortvloeien uit (werk)stress en burn-out hebben ook negatieve implicaties voor de organisatie waar een individu werkzaam is.

Er is sprake van werkstress, wanneer er een verstoorde relatie ontstaat tussen de eigen vermogens of hulpbronnen van een individu en de vereisten van diens werkomgeving.

De arbeider nadert een burn-out wanneer de werkstress chronisch van aard is en er geen herstelmomenten plaatsvinden.

Directe gevolgen hiervan kunnen zijn: een verslechterde gezondheidstoestand, een (verhoogd) ziekteverzuim en een verminderde werkprestatie, inzetbaarheid en productiviteit.

Tijdens de informatieavond werd ook de aandacht besteed aan verschillende preventie- en interventiemaatregelen die getroffen kunnen worden bij de management van burnout.

Volgens Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS, is het de bedoeling dat er in het vervolg meerdere thema-avonden over ‘mental health’ gehouden zullen worden.

Dit past ook in het kader van destigmatisering van mensen met psychische klachten en het verder bevorderen van het imago van het PCS als centrale kenniscentrum van ‘mental health’.

Het ligt in de bedoeling om in oktober van dit jaar een internationaal congres over het suïcide vraagstuk te organiseren.

De informatieavond werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ministeries, studenten en overige geïnteresseerden.

Meer nieuws

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ingezonden| Registratie van landsdienaren

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie….

Man kapt zus na ruzie

GFC NIEUWS- De 55-jarige Jozef C. is op 14 oktober ingesloten voor mishandeling en vernieling. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Regering buigt zich over situatie SLM

GFC NIEUWS- Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft zich gebogen over de stand van zaken bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Dikke…

Suriname telt nu 29 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu in totaal 29 actieve Covid-19-gevallen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Bedreiger president Santokhi opgesloten

GFC NIEUWS- Vandaag, zondag, is de 38-jarige Firen Ajaykumar G. door rechercheurs van politie Regio Midden opgespoord en aangehouden voor onder andere bedreiging met een…