fbpx

PCS gehercertificeerd voor de komende 3 jaren

GFC NIEUWS- “Het behalen van het Kiwa-certificaat is punt 1. Het behouden van dit certificaat is even belangrijk als het behalen ervan”, woorden van algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, Raj Jadnanansing, bij het in ontvangst nemen van het certificaat als onderdeel van het her-certificeringstraject dat het PCS succesvol heeft doorstaan.
Voor Jadnanansing is het een enorme uitdaging geweest om gezien de huidige omstandigheden rondom de Covid-19-pandemie in de wereld en Suriname en beperkte financiële middelen, het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden. Tóch is het gelukt om samen met de Kwaliteitsunit en overige medewerkers het auditproces succesvol te doorlopen, al dan niet met de nodige kritische begeleiding vanuit Kiwa.
Reza Abdoelrazak, projectleider bij Kiwa en een van de auditors, memoreerde hoe het PCS en haar medewerkers met de nodige creativiteit verbeterpunten hebben opgepakt op hun respectieve afdelingen.
Jadnanansing stelt dat met de aanstelling van clustermanagers het kwaliteitsmanagementsysteem verder zal worden gedecentraliseerd en begeleid door de Kwaliteitsunit, zodat men steeds meer gestroomlijnd de auditrondes kan doorlopen. “Dit certificaat is niet slechts van PCS, maar is het van ons allemaal”, aldus Jadnanansing.
Ook Abdoelrazak erkende de uitdagingen en omstandigheden waarin deze auditronde moest worden plaatsvinden en feliciteerde mede namens leadauditor, Petra Verstraten, het PCS met de her-certificering van de ISO-norm 9001:2015. De her-certificering is geldig voor de komende 3 jaar.
Jadnanansing gaf te kennen dat het PCS vooralsnog het enige ziekenhuis is in Suriname die is gecertificeerd en sprak de hoop uit dat vanuit de overheid meer aandacht zal worden besteed aan het ziekenhuis vanwege haar bijzondere doelgroep.
Ook vanwege de herdenking van 125 jaar PCS op 1 oktober is deze her-certificering een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het ziekenhuis.

BEKIJK OOK
Koersontwikkeling ook onderdeel herziening IMF-programma