fbpx
PCS doorstaat kritische Kiwa hercertificeringsproces

GFC NIEUWS- Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft van 2 tot en met 11 november haar jaarlijkse Kiwa-audit zonder kritische tekortkomingen doorlopen door de creativiteit en flexibiliteit van zowel de directie, management en overige personeelsleden.

Vanwege de heersende Covid-19-pandemie in de wereld is de auditplanning in twee fasen uitgevoerd, te weten in de maanden mei (fase 1) en november (fase 2).

Als ISO-gecertificeerd ziekenhuis is het van belang om op regelmatige basis na te gaan in hoeverre de bedrijfsprocessen conform de geldende ISO-norm nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in termen van kwaliteitsmanagement. In dit kader worden vooraf interne audits uitgevoerd door de Kwaliteitsunit van het PCS ten einde het certificeringstraject in goede banen te leiden.

Tijdens het eindgesprek met de directie en de Kwaliteitsunit van het PCS is door mw. Petra Verstraten, lead auditor namens Kiwa Nederland, medegedeeld dat het PCS positief advies verkrijgt voor hercertificering.

Uiteraard zullen de nodige verbeterpunten worden aangepakt en gemonitord met alle interne en externe stakeholders om zodoende de kwaliteitsbewaking van de bedrijfsprocessen van het PCS te garanderen.

Als enige psychiatrische ziekenhuis in Suriname heeft PCS reeds 125 jaar haar bestaansrecht bewezen in de (geestelijke) gezondheidszorgsector en zal het PCS zich beijveren om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening naar de samenleving toe te garanderen, bevorderen en af te stemmen op de hulpvraag.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.