fbpx
PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventiecongres

GFC NIEUWS- Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde.

Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners.

Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis gemiddeld 130 mensen overlijden door zelfmoord te plegen.

Daarnaast komen per jaar ongeveer 700 mensen aan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarvan wordt aangenomen dat ze zelfmoord probeerden te plegen.

Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-American Health Organization (PAHO), op 7 oktober 2019 een suïcide preventie congres getiteld: “Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie” heeft georganiseerd.

“Als vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zondermeer stellen dat dit gegeven ernstig genoeg is en dat wij op deze voet niet verder willen en zullen wij er alles aan moeten doen om de suïcide gevallen terug te dringen en dat op zich is heel goed mogelijk.

Het moet duidelijk zijn dat geestelijke gezondheidszorg niet los gezien kan worden en ook niet minder belangrijk is dan de algemene gezondheidszorg”, woorden van de bezorgde PCS-directeur Raj jadnanansing tijdens de opening van het congres.

In de afgelopen decennia zijn er veel rapporten gepresenteerd door verschillende commissies van verschillende nationale en internationale organisaties.

Veel niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben zich ingespannen om zorg te bieden aan suïcidale mensen.

Het Wetenschappelijk Suïcide Preventie Comité dat was ingesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid, heeft in april 2016 een rapport uitgebracht met maatregelen die moeten worden genomen om de zelfmoordkwestie in Suriname aan te pakken.

Dit rapport werd vervolgens verheven tot het Nationaal Suïcidepreventie- en Interventieplan 2016-2020. De conclusie die kan worden getrokken uit een evaluatie van dit rapport, is dat er in de afgelopen 3 jaar (2016-2019) feitelijk weinig is gerealiseerd bij de aanpak van het zelfmoordprobleem in Suriname.

Ook PAHO-vertegenwoordiger Yitades Gebre zijn boodschap aan de aanwezigen en de samenleving in zijn totaliteit was duidelijk: “We have to work together; we can make a difference!”

Gebre benoemde zaken zoals gezins-, financiële- en gezondheidsproblemen welke vaak genoeg ten grondslag liggen aan suïcide gevallen.

Volgens Gebre is het tegengaan van suïcide niet slechts een probleem van de overheid, maar van de gehele samenleving.

Alleen hierdoor zullen de cijfers omlaaggaan. Ook de regering heeft aandacht voor dit probleem.

“De regering kijkt uit naar de uitkomsten van deze werkconferentie, die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan waarin de rol en betrokkenheid van iedere stakeholder duidelijk is omschreven”, aldus vicepresident Ashwin Adhin.

Hij gaf verder aan dat de regering zich zal committeren aan het werkplan, aangezien het suïcide vraagstuk op het hoogste niveau prioriteit geniet.

PCS heeft als kenniscentrum besloten om samen met het Ministerie van Volksgezondheid het probleem aan te pakken.

Het thema voor World Mental Health Day, dat op 10 oktober 2019 wordt herdacht, is ook “Suïcide preventie “.

Met het nationaal suïcidepreventie- en interventieplan 2016-2020 als leidraad, is het doel van dit congres om gezamenlijk met stakeholders onder andere meer inzicht te krijgen in het vraagstuk van suïcide en para-suïcide in Suriname, interventieprogramma’s te ontwikkelen op basis van bestaande preventieprogramma’s in het Caraïbisch gebied en Europa, de inzichten in de implementatie van preventie- en interventieprogramma’s met behulp van internationaal gangbare methoden maar ook bewustzijn creëren bij alle belanghebbenden over hun rol bij de uitvoering van het nationale plan.

Meer nieuws

CBvS publiceert jaarverslag 2015

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is uitgekomen met haar jaarverslag over 2015, waarin de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door…

Man ernstig gewond na aanval luipaard

GFC NIEUWS-  Een man liep ernstige verwondingen op na een felle aanval van een luipaard. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

129 Covid-testen, 4 positief

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 4 personen positief getest op Covid-19: in Paramaribo 1 en Wanica 3. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

49- jarige gewelddadige dief opgepakt

GFC NIEUWS- De 49-jarige Dharminderpersad C. is op donderdagavond 22 oktober aangehouden door de politie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bazo- en BZV-aanvragen via Sozavo

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten dat per 15 november alle aanvragen voor de Bazo- en BZV- verzekering bij de afdeling Basiszorg van het ministerie…

Vuilophalers in actie

GFC NIEUWS- Vuilophalers die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn in actie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…