fbpx

PCS bereidt zich voor op Suïcide Preventie Congres

GFC NIEUWS- Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) hield vrijdag een informatiesessie in het kader van het te houden Suïcide Preventie Congres op 9 oktober georganiseerd.

Dit, aansluitend op World Mental Health Day van 10 oktober met als thema ‘Suïcide Preventie’.

Tijdens deze infosessie werd breedvoerig ingegaan op de doelstellingen en inhoud van het te houden congres.

Onder de aanwezigen bevonden zich de minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Lilian Ferrier, Raadsadviseur, Errol Alibux en vertegenwoordigers van diverse ministeries en overige relevante actoren.

Het PCS heeft als Kenniscentrum gemeend om het geheel suïcide gebeuren naar zich te toe trekken vanwege de ernst en omvang van suïcide gevallen die zich in Suriname voordoen. Suriname staat namelijk op de 6e plaats op de wereldranglijst van het aantal suïcide gevallen.

In 2016 werd door een team van deskundigen een suïcide preventie en interventieplan opgesteld, dat later door de toenmalige minister van Volksgezondheid werd verheven tot een nationaal plan. Echter, blijkt uit de praktijk dat er relatief weinig van dit plan tot uitvoer is gebracht.

BEKIJK OOK
Spoedvergadering over uitbraak virale gastro-enteritis

Het Suïcide Preventie Congres is bedoeld om te geraken tot een uitvoerbaar werkplan 2020-2024 waarin de rollen van alle relevante actoren zijn vervat, zodat suïcide effectief en adequaat aangepakt kan worden.

Volgens Raj Jadnanansing, Algemeen Directeur van het PCS, is het van belang om diverse stakeholders te betrekken, omdat suïcide en de impact daarvan zich op allerlei niveaus kan voordoen.

Rudi Dwarkasing, psychiater tevens waarnemend Medisch Directeur van het PCS, gaf tijdens zijn presentatie aan dat het moeilijk is om te komen aan cijfers van suïcide.

Dwarkasing is van mening dat onderzoek en het correct administreren van de suïcide gevallen van eminent belang is om adequaat beleid te maken.

Vandaar het voornemen van PCS om een multi-sectorale aanpak toe te passen in het suïcide gebeuren en zal het te formuleren werkplan, na afloop van het congres, in details aangegeven welke rol elke stakeholder te vervullen heeft in de aanpak van dit probleem.