PCS: arbeidsrechten zorgpersoneel altijd gerespecteerd

GFC NIEUWS- De arbeidsrechten van het (zorg)personeel worden te allen tijde gerespecteerd en afgestemd op de geldende wetgeving, en is er nimmer sprake geweest van gedwongen opname van verlof door het personeel.
Dit zegt het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) naar aanleiding van een krantenbericht. De directie van het PCS betreurt het ten zeerste dat het principe van hoor en wederhoor niet is toegepast voor de evenwichtigheid en juistheid van de berichtgeving.
Zijdens het PCS zijn vanwege de Covid-19 situatie diverse preventieve maatregelen doorgevoerd met als gevolg dat de dienstverlening enigszins is aangepast.
Gezien het afgenomen patiëntenbestand is besloten om in samenspraak met het personeel na te gaan op welke wijze zij kunnen worden ingezet op de overige zorgafdelingen.

Overige berichten