fbpx

Paul de Haan moet degenen die zijn goede naam hebben besmeurd voor het gerecht dagen

INGEZONDEN- Als het officieel onderzoek naar de handelingen van de voormalige topman van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, Paul de Haan, niets belastend oplevert, zou het erg verstandig zijn indien hij degenen die zijn goede naam hebben besmeurd voor het gerecht daagt.

Het is al erg genoeg dat een CEO die door de staat Suriname naar ons land is gehaald midden in de nacht uit veiligheidsoverwegingen met vrouw en kinderen moet vluchten naar veiliger oorden.

Het is een kwalijke zaak dat de politie in Suriname niet in staat is geweest om de Haan goed te beschermen.

Niemand kan het deze man kwalijk nemen dat hij die vergaande stap heeft genomen: vluchten naar het buitenland. Bovendien ging hij er zeker ook vanuit, en terecht, dat hij in dit land geen eerlijk proces zou krijgen.

BEKIJK OOK
Maandag en dinsdag weer geen broden van Fernandes

Via sociale media, maar ook de mainstream media zijn er door verschillende personen beschuldigingen geuit zonder daarbij harde bewijsstukken te overleggen.

De publieke opinie was al gevormd en een meerderheid ging er ontwijfelbaar vanuit dat de Haan zich schuldig zou hebben gemaakt aan frauduleuze handelingen.

Er komt nu echter steeds meer informatie naar buiten waaruit voorzichtig geconcludeerd mag worden dat hij, maar ook de voormalige President Commissaris mevrouw Jessurun niets hebben misdaan.

Het blijkt wederom dat personen via de media en op diverse fora op het internet anderen hun goede naam kunnen beschadigen door het lanceren van ongefundeerde verdachtmakingen.

Het wordt nu eens tijd dat deze lasteraars hard worden aangepakt. Het doelbewust ruïneren van anderen hun imago mag niet zonder consequenties zo voortgaan.

R. Pinas