fbpx

Patiënten kunnen coronavirus tot acht dagen ‘na hun genezing’ nog overdragen

GFC NIEUWS- Onderzoekers waarschuwen in het blad American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dat patiënten acht dagen nadat hun symptomen verdwenen zijn, nog het coronavirus op anderen kunnen overdragen.
Ook blijkt dat meer dan de helft van patiënten die besmet zijn geraakt het virus te hebben gehad van personen die geen symptomen vertoonden, maar wel het virus hadden.
De onderzoekers baseren zich op een kleinschalig onderzoek, uitgevoerd onder 160 coronapatiënten in een Chinees ziekenhuis werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar. Bij alle patiënten werd om de dag een keelmonster afgenomen en geanalyseerd, om zo vast te kunnen stellen of ze het virus nog bij zich droegen.
Het onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de patiënten ook nadat ze geen symptomen meer vertoonden en ogenschijnlijk helemaal hersteld waren, het virus nog steeds bij zich droegen. Het is in lijn met een verhaal dat onder meer in Duitsland werd opgetekend en waarbij een coronapatiënt nadat de koorts en overige symptomen verdwenen waren, toch nog twee mensen in de omgeving met het virus besmette.
De periode waarin herstelde coronapatiënten het virus bij zich droegen, bleek wel sterk uiteen te lopen. Bij sommige patiënten werd het virus een dag nadat ze genezen waren verklaard nog gedetecteerd. Bij anderen tot wel acht dagen nadat ze hersteld waren. De onderzoekers sluiten op dit moment echter niet uit dat er mensen zijn die het virus nog veel langer bij zich dragen.

BEKIJK OOK
CARICOM- voorzitter vraagt aandacht voor situatie Haïti