fbpx

Patiënt belangrijkste partij in Suriname HEARTS Initiatief

GFC NIEUWSREDACTIE- Voor het succesvol worden van het Suriname HEARTS-Initiatief, om hart- en vaatziekten te reduceren, is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

De belangrijkste partij hierbij is de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Enkele aandachtspunten die van belang zijn: therapietrouw, een gezonde leefstijl en zich eraan committeren om het risico op hart- en vaatziekten te reduceren.

Therapietrouw 43.4%

Therapietrouw wordt omschreven als de mate waarin de patiënt de voorgeschreven behandeling en afspraken van de behandelaar opvolgt. Een verminderde therapietrouw kan leiden tot een verhoogd risico op ziekte, complicaties, sterfte en hogere kosten in de zorg.

Alhoewel er nog niet voldoende data beschikbaar is, kan binnen het HEARTS-initiatief worden opgemerkt dat 56.6% van de patiënten met een verhoogde bloeddruk niet terugkomt op hun afgesproken dag en tijd voor de meting van hun bloeddruk.

Van de personen die zich wel hebben gehouden aan de afspraak voor een follow up controle, hebben 65.2% een bloeddruk gemeten die onder controle is (lager dan 140/90 of lager dan 130/80 bij diabeten en andere ziekten).

Heel voorzichtig kan opgemerkt worden dat het HEARTS-initiatief wel de potentie heeft om een bijdrage te leveren om het risico op hart- en vaatziekten te kunnen reduceren door de chronische ziekten beter onder controle te krijgen.

Gezonde leefstijl

De WHO/PAHO bevelen aan volwassenen om minimaal 150 minuten per weekte bewegen bij matige intensiteit. Deze 150 minuten kunnen verdeeld worden over maximaal 5 dagen/week en minimaal 30 minuten/dag, waarbij je per dag 3 keren van 10 minuten mag doen. Als alternatief wordt aanbevolen om minimaal 75 minuten per week te bewegen bij een hoge intensiteit. Combinaties van matig en intensief bewegen is ook mogelijk.

BEKIJK OOK
Hoofdbestuur VHP dringt bij president aan op opvoeren communicatie

Gezonde voeding bij mensen met hoge bloeddruk; Het advies is om maximaal 2000 mg Na per dag te gebruiken, zowel voor gezonde als voor mensen met hypertensie. Voor personen met streng zoutbeperking is dit aantal 1200 mg per dag. Hierbij is van belang dat men gaat letten op de etikettering van producten en de onderstaande basisproducten om zout c.q. natrium beperkt te houden.

Verantwoordelijkheid

Het is van belang dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt. De patiënt neemt de verantwoordelijkheid om zich te houden aan het gebruik van de medicatie en de afspraken met de behandelaar w.o. gezonde leefstijl en afspraken vanwege (controle) metingen in dit verband.

De behandelaren dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om de patiënten die hun vertrouwen in de behandelaren hebben gesteld de nodige zorg te bieden conform het Suriname HEARTS Initiatief HT protocol. Het ministerie neemt haar verantwoordelijkheid door te zorgen dat men de juiste medicatie in het land heeft en dat men de zorg kan krijgen die wordt aanbevolen door de WHO/PAHO.

Het ministerie doet hierbij een beroep op alle betrokkenen om zich te committeren aan het Suriname HEARTS Initiatief om het aantal hart- en vaatziekten te reduceren.

Hierbij wordt:

De gemeenschap (iedereen ouder dan 18 jaar) opgeroepen om hun bloeddruk geregeld te laten meten bij voorkeur door de eigen huisarts.

De huisarts opgeroepen om chronische zorg te bieden conform het Suriname HEARTS Initiatief HT-protocol (https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid/documenten/)

De patiënt opgeroepen om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen, door zich te houden aan de afspraken met hun behandelaar.