Pas geïnstalleerde pg onverzettelijkheid in actie: We wijken niet voor intimidatie

Garcia Paragsingh tot procureur generaal pg bij het Hof van Justitie HvJ Cynthia Klein Jules als lid plaatsvervanger van het HvJ en Eric Rudge als lid van het HvJ1

GFC NIEUWSREDACTIE- “Ons doel is bijdragen aan rechtvaardigheid, genoegdoening en een veilige samenleving. We laten ons niet afschrikken en zetten vastberaden de strijd voort tegen georganiseerde criminaliteit.”

Dit benadrukte procureur-generaal (pg) Gracia Paragsingh bij haar aantreden bij het Hof van Justitie (HvJ) in Suriname.

Ze benadrukte dat een professioneel Openbaar Ministerie (OM) nodig is om professionele criminele organisaties aan te pakken, zelfs in de meest complexe onderzoeken.

Corruptie is een ernstig probleem dat volledig uitgeroeid moet worden. Criminelen mogen geen kans krijgen om via corruptie invloed te hebben op publieke organisaties, processen en besluitvorming.

Als overheidsorganisaties en hun medewerkers hier gevoelig voor zijn of niet waakzaam genoeg zijn, vormt dit een gevaarlijke voedingsbodem. De maatschappij en het strafrechtsysteem moeten veerkrachtig worden gemaakt tegen dergelijke bedreigingen, aldus de pg.

Ze hoopt dat de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-wet dit jaar nog wordt goedgekeurd, zodat er meer succes geboekt kan worden. Ook staat de start van een RAIO-opleiding voor de rechterlijke macht op de planning om het tekort aan vervolgingsambtenaren aan te pakken.

OOK INTERESSANT
Financiële stress bij Surinaamse moeders tijdens 'back-to-school' periode

Paragsingh noemde enkele succesvolle zaken, waaronder de inbeslagname van 100 containers met illegaal hout, de oplossing van een zaak met drie verkoolde lichamen, het onderzoek naar een opgegraven vliegtuig, drugsvangsten in bevroren vis, fraude bij het ministerie van Financiën en corruptie bij SPSB.

“De successen zouden echter groter zijn met de Wet Bijzondere Opsporingsmethoden, interceptiesystemen, meer officieren van justitie en goed opgeleide politieagenten met de nodige middelen.”

Paragsingh riep de regering op om aandacht te besteden aan het tekort aan advocaten-generaal en parketsecretarissen.

Volgens de Wet op de inrichting en samenstelling van de Rechterlijke Macht (art. 32) moeten er naast de pg ook twee advocaten-generaal zijn, maar momenteel zijn er geen advocaten-generaal benoemd. Het ontbreken van deze benoemingen en organisatorische veranderingen bemoeilijken de situatie.

Het OM heeft ook voorgestelde kandidaten voor de rol van parketsecretaris naar het Ministerie van Justitie en Politie gestuurd. Echter, er is nog geen vooruitgang geboekt en het komende jaar zal beginnen met een tekort van twaalf parketsecretarissen.

OOK INTERESSANT
Moeder brengt jonge kinderen opzettelijk brandwonden toe