Partijpolitieke overwegingen ontmaskert NDP in kwestie Hoefdraad

GFC NIEUWS- Met de vordering van de Procureur-Generaal (PG) om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, wordt het volgens de PALU nogmaals duidelijk hoe kwetsbaar onze jonge democratie is. Wetten zouden zijn overtreden door minister Hoefdraad.
De partijpolitieke overwegingen om wetten bij gelegenheid te interpreteren en/of aan te passen ontmaskeren vele NDP-toppers die zeggen zich in te zetten in het algemeen belang, benadrukt de PALU. Uitlatingen vanuit de NDP-coalitie als “het is een politieke stap”, “waarom nu vlak voor de verkiezingen”, “de Bankwet zou niet van toepassing zijn op de minister” en “het dossier roept meer vragen op dan het beantwoordt” wijzen op een gevaarlijke zienswijze dat “alles kan, en alles mag’, zolang het om de belangen van slechts een kleine groep partijtoppers gaat.
De ex-governor heeft de Bankwet overtreden en zit geruime tijd in voorarrest als verdachte. Uit het dossier van de pg blijkt dat de minister Hoefdraad op de hoogte was, de daad zelfs zou hebben uitgelokt en daardoor dus ook medeplichtig voor het overtreden van de Bankwet. “Waarom moeten dan plotseling andere regels gelden? Het wijst op standpunten die onze jonge democratie meer kwaad dan goed zullen doen.” De PALU merkt op dat nu, meer dan ooit, het algemeen belang voor moet gaan in de kwestie van minister Hoefdraad, omdat het niet slechts gaat om de persoon, maar ook om de toekomst van onze jonge democratie.
Politieke ambtsdragers zijn niet de eerste, de beste in de samenleving. De procureur-generaal moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met het vervolgen van een politieke ambtsdrager en daarom is een verzoek tot In Staat van Beschuldiging stellen goedkeuring vereist van De Nationale Assemblee (DNA). Op de eerste plaats gaat het bij deze stap niet om een veroordeling van de politieke ambtsdrager. Het gaat om een gerechtelijk vooronderzoek waarin de minister eerst als getuige onder ede is gehoord, waarin voldoende tegenstrijdige bewijzen op tafel zijn gekomen om de politieke ambtsdrager nu als verdachte te horen.
Als de minister als verdachte is aangemerkt, gaat het dan om onder andere confrontatie van de minister met eerder afgelegde verklaringen, ook van andere getuigen en verdachten, en bewijzen. Hierna komt de volgende fase in het proces van vervolging waarbij het Hof van Justitie bepaalt of de verdachte schuldig is of vrijgesproken moet worden. Dit is de reden waarom een kopie van de vordering naar de president gaat omdat de minister misbruik kan maken van zijn ambt en bewijzen kan wegmaken.
De minister ontheffen op de kortst mogelijke termijn is dan de enige garantie op een eerlijk onderzoek en om daarna een eerlijk proces te garanderen voor een politieke ambtsdrager. Met het laten van de minister in functie wekt de President de schijn van partijdigheid op en handelt hij daarmee tegen de Grondwet. Want ook de president als politieke ambtsdrager heeft de plicht om zijn taak uit te oefenen in het algemeen belang.
De wet is duidelijk met betrekking tot de taak van DNA in deze. Artikel 5 zegt namelijk, “de Nationale Assemblée treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte … doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht”.
Met andere woorden, DNA beoordeelt niet inhoudelijk de gronden van de vordering van de pg. DNA moet slechts beoordelen of de vervolging van Hoefdraad in het algemeen belang in politiek bestuurlijk opzicht moet worden geacht: de minister Hoefdraad kan bewijzen wegmaken en daarom is het noodzakelijk om hem uit de functie te zetten. Afwijzen van de vordering door DNA nemen de verdenkingen niet weg. En dus kan de nieuwe DNA een nieuwe vordering wel toewijzen omdat de gronden van verdenking nog steeds aanwezig zullen zijn.
Ontheffen van Hoefdraad uit zijn functie zou ook juist nu meer rust brengen in politiek bestuurlijk “ethisch” opzicht. Hoe voert de minister in politiek bestuurlijk opzicht zijn taken uit nu hij als verdachte zal worden aangemerkt?
Hoe kijken buitenlandse mogendheden en internationale organisaties nu naar Suriname waarmee de minister onderhandelingen en gesprekken voert?
Hoe geloofwaardig komt de minister over bij onze nationale banken en andere financiële instellingen?
Hoe gaan staffunctionarissen van het ministerie van Financiën en van de Centrale Bank nu om met opdrachten die nu gegeven worden door deze minister, terwijl we hem verdenken dat hij de Bankwet heeft helpen overtreden?
Gaat hij met het instellen van het COVID-noodfonds weer functionarissen vragen om wetten te overtreden via telefoontjes en WhatsApp-berichten?
Het is in elk geval raadzaam dat ook de staffunctionarissen en de huidige governor alle telefoongesprekken opnemen met Hoefdraad, de RVC en mogelijk ook de president en alle e-mails en documenten zorgvuldig bewaren.

Overige berichten