fbpx

Partiële openstelling luchtruim voor commerciële vluchten

GFC NIEUWS- Met ingang van 23 november zal het Surinaamse luchtruim partieel opengesteld worden voor commerciële vluchten.
Het gaat om de navolgende routes:
De Mid- Atlantische route (Amsterdam- Paramaribo, vice versa) en
Vooraf afgestemde regionale vluchten.
Per voormelde datum worden luchtvaartmaatschappijen toegestaan op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten uit te voeren. Dit is gebonden aan een door de autoriteiten vastgesteld aantal passagiers per vlucht per week.
Reizigers kunnen per die datum, via reisagenten of via de luchtvaartmaatschappijen hun tickets boeken. De toestemming van de afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) voor ingezetenen komt te vervallen. Visumplichtigen dienen de normale E-visa en E-tourist card procedure te volgen via de VFS-Global website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index
De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Passagiers dienen voor toelating op de vluchten te overleggen:
Een negatieve RT PCR- test van niet ouder dan 72 – 120 uur (LET WEL: geen GGD-testresultaten voor passagiers uit Nederland, geen Quick-test resultaten of antibody testresultaten). Positieve ELISA testresultaten, voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden.
Een bevestigde accommodatie boeking (geen reservering) van minimaal 10 dagen bij een geregistreerd SHATA-hotel of accommodatie. Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid.
Voor niet ingezetenen geldt dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking hebben en overleggen. Zonder deze 3 vereisten zullen passagiers door de luchtvaartmaatschappijen niet toegelaten worden tot de vluchten.
Thuisquarantaine
Het in quarantaine gaan in een eigen accommodatie is mogelijk. Hiervoor zal de reiziger met redenen omkleed moeten aangeven waarom voor quarantaine in huis wordt gekozen. Bij het verzoek zal de reiziger moeten aangeven wie garant zal staan. De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij medeaansprakelijk zal worden gesteld, indien de reiziger zich niet aan de regels houdt.
De toestemming voor thuisquarantaine, wordt uitsluitend door de Minister van Volksgezondheid of de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) gegeven. Deze faciliteit moet maximaal 10 dagen voor vertrek worden aangevraagd via het e-mailadres: [email protected] Thuisquarantaine zal alleen mogelijk zijn met schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten. Aanvragen voor thuisquarantaine, die op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (Zanderij) na aankomst worden gedaan, worden niet gehonoreerd!
Na de verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen voor de (lijfelijke) bewaking op het quarantaineadres. De kosten voor de bewaking komen voor rekening van de reiziger.
Aanmeldplicht BOG
Het e-mailadres van BOG, [email protected], heeft een dubbele functie. Enerzijds dient men via dit adres toestemming te vragen voor thuisquarantaine, anderzijds fungeert dit adres als informatieplatform voor de autoriteiten ter voorbereiding op inkomende reizigers.
Iedere reiziger dient tot 72 uur voor vertrek het onderstaande te mailen naar [email protected];
Een negatieve RT PCR-test,
De bevestiging van de SHATA accommodatie dan wel de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid in geval van thuisquarantaine,
Een geldige reisverzekering (voor niet-ingezetenen)
Reizigers die afreizen in verband met een sterfgeval of bezoek aan een ernstig ziek familielid, dienen zich eveneens te melden via [email protected]
Transport van de luchthaven
Het transport van de luchthaven naar de accommodatie zal ook gecontroleerd geschieden.
Afhalers mogen zich niet begeven naar de luchthaven. Bij quarantaine in een SHATA-accommodatie zal dat verzorgd worden door de SHATA-accommodatie. In geval van thuisquarantaine kan de reiziger alleen opgehaald worden door een bij Luchthavenbeheer geregistreerde taxibedrijf. In beide gevallen zijn de kosten voor rekening van de reiziger.
Voor de reizigers geldt verder dat zij zich dienen te houden aan alle in het land geldende COVID-19 maatregelen. Deze zijn o.a.:
Verplicht opdoen/ dragen van een mond-/neusbedekking, op alle openbare plekken (winkels, banken, afhaalrestaurants, kapperszaken etc.) en in openbaar transport.
De handhygiëne maatregelen
Het houden van de 1,5 – 2 meter COVID-afstand
Samenscholingsverbod (geen groepen groter dan 30 personen)
Verbod op feesten
Op de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zelf zich ook te blijven houden aan de Covid-19-maatregelen en ook niet te verslappen wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De samenleving kan bijdragen om de verplichte 10-dagen Quarantaineperiode van familie en vrienden te veraangenamen, door digitaal met hen in contact te blijven.
Ook bestaat de mogelijkheid, pakketjes en maaltijden voor hen af te geven bij de receptie van het hotel waar zij zullen verblijven. Het zal ook mogelijk zijn pakketten af te halen bij de hotels, die na ontsmetting kunnen worden meegegeven. Fysiek bezoek is niet toegestaan gedurende de quarantaineperiode. Op de 11e dag, vindt zoals gewoonlijk de Exit-screening plaats door de daartoe bevoegde autoriteiten.
De richtlijnen omtrent het reizen naar Suriname, handhaving en overige regels zullen te vinden zijn op de website van BOG, SHATA, luchtvaartmaatschappijen, Airport Management en FB-pagina van de ASRA.
De partiële openstelling betreft in deze een pilot-fase van een maand met evaluatiemomenten gedurende die maand met alle betrokken stakeholders. Aan eenieder wordt daarom het verzoek gedaan hiermee rekening te houden en wijzigingen in het beleid voor te behouden.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19