fbpx

Partiële lockdown opnieuw verlengd; overbruggingspakket komende week

GFC NIEUWS- De huidige partiële lockdown maatregelen in verband de COVID-19 crisis worden nog eens met twee weken verlengd.
Zo maakte president Desiré Bouterse zojuist bekend in een televisietoespraak. Dit besluit heeft vooral te maken met de situatie in de grensgebieden.
“Hoewel we overwegend in de kustvlakte het virus goed beheersen, is er, aldus het staatshoofd, nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als in het zuiden. Hij geeft aan dat de publieke gezondheidsmaatregelen van kracht blijven. De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd. Het betreft de tweede verlenging van de partiële lockdown die voor de eerste keer op zondag 29 maart inging, waarna de president op vrijdag 10 april de eerste verlenging van twee weken aankondigde.
Volgens het staatshoofd zullen de komende twee weken worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te hebben van de resultaten van de repatriëring en van de preventiemaatregelen in het binnenland. Het Nationaal COVID-19 Managementteam buigt zich nu nog meer over hoe wij balans kunnen vinden tussen bescherming van de publieke gezondheid en aanpassing van de COVID-19 maatregelen. “Het ligt aan ons aller gedrag, als gemeenschap, om te bepalen wanneer wij kunnen overgaan tot aanpassing van maatregelen.”
President Bouterse zegt zich er terdege van bewust te zijn dat de COVID-19 crisis verder gaat dan gezondheid alleen. “Velen van ons hebben reeds een aangepaste levensstijl aangenomen. De economische impacts zullen wij nog lang hierna voelen,” aldus de regeringsleider.
Hij liet in dit kader weten dat aankomende week het overbruggingspakket, dat bedoeld is ter verlichting van de hoogste noden, wordt gepresenteerd. “Zodat u zich kan focussen op wat belangrijk is: uw familie, uw naasten én uw plan voorwaarts,” zegt het staatshoofd. Hij merkt aan het begin van zijn toespraak op dat wij Suriname het lijden onder het juk van het corona-virus hebben kunnen besparen door de steun van de Almachtige en de positieve medewerking als gemeenschap. President Bouterse: “Wij zien dat de maatregelen effectief werken. Het virus hebben wij goed onder controle.”
Volgens het staatshoofd is streven naar evenwicht in alles wat wij doen een van de vele lessen die COVID-19 ons als Surinamers heeft geleerd. Hij benadrukt dat wij de mijnbouw daarom niet moeten loslaten, maar andere sectoren ontwikkelen om onze economie een meer solide, duurzame en evenwichtige basis te geven. Onze volksgezondheid moeten we nu ook prioriteit geven, zonder dat wij onze economische activiteiten prijsgeven. “Het gaat ook hier weer om evenwicht, met één uitgangspunt: de mens staat centraal,” voegt de president eraan toe.
De uitdaging is volgens hem om ons klaar te maken en in te spelen op de kansen die er zijn. Deze is de opdracht vanuit het volk aan de regering en is universeel, ongeacht wie zal regeren: Hoe zullen wij omgaan met de negatieve sociaaleconomische gevolgen van COVID-19? En hoe spelen wij in op nieuwe mogelijkheden die ontstaan zijn? Het staatshoofd wenst in het bijzonder de moslimgemeenschap, een gezegende Ramadan toe. Hij roept op om in gebed te blijven, het geloof te sterken, balans vinden en iedereen in Suriname de kracht geven om hier sterker en reiner uit te komen.

BEKIJK OOK
Nickerie krijgt moderne Visaanlandingsplaats