Participatie Suriname aan algemene vergadering OAS

Suriname heeft deelgenomen aan de 48ste reguliere sessie van de algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Washington D.C. Het thema voor dit jaar was ‘the 70th Anniversary of the OAS: Opportunities and Challenges’. De vergadering werd geleid door de minister van Buitenlandse Zaken van Paraguay. Hoog op de agenda stond de bespreking van de situatie in Venezuela. De sessie werd geopend door de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro.

Suriname werd vertegenwoordigd door de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS en buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur bij de Verenigde Staten van Amerika, Niermala Badrising bijgestaan door stafleden van de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In haar toespraak bracht ze naar voren dat de regering het proces van dialoog, consensusbuilding, diplomatie en vreedzame beslechting van geschillen heel erg belangrijk vindt. Dit op basis van de essentiële bouwstenen voor duurzame stabiliteit, vrede en welvaart binnen het Westelijk Halfrond. De regering is van mening dat vooral constructieve dialoog en toegewijde acties kunnen dienen als relevante en doeltreffende instrumenten voor oplossing van elke vorm van conflict.

Almagro gaf in zijn openingstoespraak onder andere het belang aan van de vrijheid van vrouwen, inheemse volkeren, afro- afstammelingen, de essentie van klimaatsverandering en benadrukte dat regeringen het instrument moeten zijn om de rechten van iedereen te waarborgen.

Tevens kwam aan de orde de versterking van democratie en democratische instituten en de bescherming en bevordering van mensenrechten, de recente vulkaanuitbarsting in Guatemala, en als heet hangijzer de politieke situaties in Venezuela en Nicaragua.

Met betrekking tot de aanname van resoluties is dit jaar baanbrekend werk verzet binnen de organisatie, vanwege de aanname van een bijzondere resolutie ‘Incorporation of Multidimensional Criteria for Measuring Poverty and Development, waarbij binnen de OAS multidimensionale criteria zullen worden gehanteerd voor het vaststellen van armoede en ontwikkeling. Er zal rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van landen om toegang te krijgen tot financiële middelen.

Tevens is er een resolutie aangenomen voor de versterking van de multi-sectorale aanpak bij crises van Niet Overdraagbare Aandoeningen (NCD’s) in de Amerika’s. Verder zijn er resoluties aangenomen op het stuk van veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling en democratie, alsook zijn er verkiezingen gehouden om nieuwe leden te kiezen binnen de navolgende organen van de organisatie te weten: de Inter-American Court of Human Rights (IACRTHR), the Inter-American juridical Committee (ICAJ), Justice Studies Center of the Americas.(GFC)