fbpx

Parmessar wil formeel goederenverkeer met Frans-Guyana

GFC NIEUWS- Van 14 november tot 16 november heeft een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van minister Rabin Parmessar een bezoek gebracht aan Frans-Guyana.

Dit bezoek stond in het teken van het bevorderen van de handelsrelaties tussen beide landen.

Het goederenverkeer tussen deze twee landen dateert van de vorige eeuw, echter zijn pogingen om deze formeel te laten geschieden niet gelukt. Hierin wilt het ministerie van LVV een voorhoede rol gaan vervullen, het daadwerkelijk opgang brengen van deze formele lijn om te kunnen exporteren naar Frans-Guyana met een uitwijkmogelijkheid naar Guadeloupe en Martinique.

De afgelopen dagen heeft de minister vergezeld van een technisch team alle inspanningen getroost om het onderste uit de kan te halen voor Suriname. De Franse autoriteiten staan welwillend tegen deze actie en van beide zijde zijn afspraken gemaakt waaraan moet worden voldaan.

Op weg naar Frans-Guyana heeft de delegatie een stop gemaakt te Albina en werd zij ontvangen door de districtscommissaris (dc) van Albina, Freddy Daniel en enkele landbouwers en exporteurs uit het gebied.

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden, om de export naar Frans-Guyana structureel te bevorderen. Minister Parmessar heeft aangegeven dat de mensen zich moeten groeperen om zodoende samen meer succes te boeken.

Om public en private partnerschap te stimuleren werd steun toegezegd aan de lokale landbouwers en exporteurs voor het geven van Good Agriculture Practices, GAP-trainingen.

Ook zal het ministerie van LVV ertoe overgaan om een afdeling in het gebied neer te zetten. Deze afdeling zal de nodige faciliteiten bieden aan de ondernemers om op de juiste wijze producten op te slaan en te verpakken.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie

Er zullen gesprekken voor de opzet van het kantoor van LVV worden gevoerd met de 2 dc’s van het district. Voorafgaand daaraan zullen de ondernemers van het district Marowijne worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de exporteurs en producenten in Paramaribo, om te zien hoe het verwerkingsproces plaatsvindt.

Importeurs uit Frans-Guyana zijn door het ministerie uitgenodigd om naar Suriname te komen, zodat zij deelgenoot kunnen zijn van de werkzaamheden, uitgevoerd door onze producenten en de criteria kunnen volgen waaraan onze exporteurs moeten voldoen, met betrekking tot de gestelde eisen van de EU.

Aan de diverse autoriteiten is gevraagd om de geldende regels en de vereisten ter beschikking te stellen van ministerie van LVV, zodat gericht kan worden gewerkt aan de op te zetten faciliteiten te Marowijne.

Een importeur van Frans-Guyana zal worden benaderd om in de tussentijd producten vanuit Suriname af te nemen en het niet alleen op rijst te houden, maar tot uitbreiding over te gaan. Naar zeggen van enkele ondernemers bestaat er ook behoefte aan aardvruchten.

Om een beeld te krijgen van de prijzen aldaar van de verschillende landbouwgewassen, bracht de delegatie een bezoek aan beide markten.

Op de markt te Sint Lauraint werden de lokale inheemse ondernemers toegesproken door minister Parmessar en werd hij zeer warm onthaald. Hun waardering hebben ze geuit door de minister een inheemse schouderdoek om te hangen, alsook een zelf vervaardigde ketting.

De minister heeft de groep beloofd er alles aan te doen om ze uit de illegale sfeer te halen en bood hun diverse trainingen aan in georganiseerd verband.