fbpx

Parmessar oriënteert zich bij pompgemaal Wageningen

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen.

Het haast 60 jaren oude pompgemaal werd stil gelegd nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk was.

Deze wordt nu door technici aldaar gerepareerd en de minister wilde zich persoonlijk vergewissen van deze werkzaamheden.

Ter plekke heeft Parmessar zich breedvoerig laten informeren over het probleem en de vorderingen van de reparatie.

Met medewerking van de EBS is de afgelopen dagen de fout opgespoord en is men gestart met het vervangen van de doorgebrande kabels van de hoofdschakelaar. De technici hebben de toezegging gedaan dat de twee pompen in het gemaal zo snel als mogelijk weer operationeel zullen zijn.

Bij het bezoek van de minister waren ook aanwezig Harinandan Oemraw en andere bestuursleden van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) die breedvoerig werden geïnformeerd over de situatie.

BEKIJK OOK
CBvS start landelijk onderzoek Nulmeting Financiële Inclusie en Educatie

De minister heeft ook de problemen en standpunten van de organisatie aangehoord. Volgens Oemraw heeft hij begrip voor de overmacht situatie maar hoopt wel dat vooral in de middenstandspolder boeren op korte termijn over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken.

Door minister Parmessar is het voorstel gedaan om de officiële inzaaiperiode die van 1 november tot 31 december 2019 loopt, met 2 weken te verlengen voor het gebied van de middenstandspolder en Wageningen.

De bewindsman deed ook het verzoek aan de organisatie om hun leden op het hart te drukken, vooral in deze droge periode geen water te verspillen.

Verder wil Parmessar continu in contact blijven met de boerenorganisaties om waar nodig direct te kunnen inspringen bij eventuele problemen.