Parmessar ontvangt leiding en bond FAI voor spoedonderhoud

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de leiding en beide bonden aangesloten bij de Food and Argiculture Industries (FAI Banana Producer) zondag met spoed ontvangen voor een onderhoud op het ministerie.
Tijdens dit gesprek heeft minister Parmessar de aanwezigen formeel geïnformeerd over het besluit van de regering om het particulier bedrijf de helpende hand te bieden.
De Staat participeert met 10% in de aandelen van dit bedrijf. De bewindsman heeft daarbij goedkeuring, middels beschikking ontvangen van President Bouterse om alle ondersteuning te bieden aan dit bedrijf. Met deze goedkeuring aan het bedrijf kan zij toe overgaan om de salarissen van de werknemers uit te betalen.
De intern managers van FAI, Shiewa Nanhoe en Leonoard Bakboord, hebben hun machtiging ontvangen van de grootste aandeelhouder dat zij mogen optreden als directie. Zij zijn daarom hoopvol gestemd en kijken volgaarne uit naar de afhandeling van deze toezegging.
Voor hen staat centraal dat de werknemers kunnen beschikken over hun salaris en dat de bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd. De bewindsman deed derhalve een beroep op hen de nodige documenten zo spoedig mogelijk aan te bieden zodat de voorbereidingen kunnen worden getroffen.
Voor de beide vakbonden aangesloten bij de onderneming was het de afgelopen periode onzeker en onhoudbaar, aangezien er geen duidelijke gesprekspartner aanwezig was binnen het bedrijf. Met het instellen van een nieuwe intern managementteam kunnen zaken nu veel beter worden gecommuniceerd.
Beide bonden zijn de minister zeer dankbaar voor zijn acute optreden om zaken versneld op te lossen. Er is een beroep op de minister gedaan om alles in het werk te stellen om dit Surinaams bedrijf te redden.
Parmessar heeft de nieuwe leiding gevraagd om ook naar andere mogelijkheden uit te kijken die kunnen bijdragen aan de verdere exploitatie van het bedrijf. De bewindsman voert aan dat vele zaken onbenut blijven en bedrijven daardoor niet in staat zijn, het hoofd boven water te houden.
De meeste bedrijven vallen dan terug bij de overheid voor steun, hierdoor komen wij in een vicieuze cirkel terecht waardoor het probleem dus onopgelost blijft. Hij wenste tot slot de nieuwe leiding heel veel succes toe in de verdere bedrijfsvoering.