fbpx

Parmessar ontvangt EU-auditors exportcontrolesysteem

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de Europese delegatie voor de audit van de officiële exportcontrolesysteem van Suriname ontvangen.

De audit is gestart op 1 oktober en wordt gehouden vanwege de notificaties van intercepties van schadelijke organismen op onze exportzendingen van groenten en fruit naar de EU, alsook de nieuwe voorwaarden gesteld door de Europese Unie (EU), voor de export van groenten en fruit naar met name Nederland.

De delegatie bestaat uit Stephen Langrell en Martin Minjajev, beide afkomstig van de European Commission DG Health and Food Safety Directorate F- Health and Food audits and analysis. De delegatie blijft tot en met 12 oktober in Suriname.

Tijdens de audit zullen er besprekingen worden gevoerd met de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie (NPPO Suriname), veldbezoeken worden afgelegd en gesprekken worden gevoerd met telers van belangrijke exportgewassen, observaties worden verricht van exportinspecties bij de exportbedrijven, en gesprekken worden gevoerd met de vereniging voor exporteurs van agrarische producten van Suriname (VEAPS).

BEKIJK OOK
Ramdin maakt G20 deelgenoot van energieagenda Caricom

Per 1 september zijn er wijzigingen doorgevoerd, in onder andere de zogenoemde ‘fytorichtlijn’. Deze richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen, voor het binnenbrengen en de verspreiding in de EU, van planten, plantaardige producten en schadelijke organismen.

Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen alsook de daarbij horende internationale handel.

De afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie, voert controle uit op de te exporteren groenten en fruit.

De minister ziet het als een plicht zich in te zetten voor de waarborging van de export. Hij heeft aangegeven grote voorstander te zijn van een goede samenwerking met alle actoren op dit gebied, en spreekt de hoop uit dat de gezamenlijke inspanning tussen de publieke- en private sector verder wordt voortgezet om onze exportmarkt te consolideren.