fbpx

Parmessar ontmoet topfunctionarissen in Saudi-Arabië voor verstevigen samenwerking

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en ambassadeur Anwar Lallmohamed hebben op de tweede dag, aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Islamic Organisation for Food Security (IOFS), gesprekken gevoerd met diverse topfunctionarissen in Jeddah, Saudi-Arabië.

Tijdens deze gesprekken zijn onder anderen de samenwerkingsverbanden uitgediept en is de rol van de Islamitische Development Bank (IsDB) met betrekking tot de financieringmodaliteiten van twee lopende projecten in Suriname besproken.

De twee projecten zijn namelijk: het verbeteren van de kwaliteit van ons zaad en de verbetering van de verschillende rassoorten door middel van kunstmatige insiminatie.

Bij dit onderhoud is ook gesproken met de landbouwminister van Indonesië, waarbij minister Parmessar geïnformeerd is over de status van de financiering van de projecten. De status en uitvoering van dit project moet nog van de zijde van de Indonesische regering worden afgerond.

Parmessar geeft aan dat er een vervolggesprek komt met zijn landbouwminister en dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het goed komt met deze projecten.

BEKIJK OOK
Regering wil brandstofsubsidie voorzichtig afbouwen

Parmessar benadrukt dat er ook andere financieringsmogelijkheden zijn voor kleine kredieten, zoals de International Islamic Trade Finance Corparation ITFC, voor de aanschaf van kunstmest, die men dan binnen een jaar kan afbetalen.

Volgens de minister zijn er reeds documenten getekend voor een BID (concept voorstel van een project) met de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) door het ministerie van HI&T.

Voordat dit echter gehonoreerd wordt, wil hij zich eerst hierover buigen met zijn collegaminister Stephan Tsang van HI&T.

De minister geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met de Director Financial Institution Development Department van de ICD, Aamir Khan, over de mogelijke financiering van andere kleine projecten binnen de agrarische sector.

Voor de agrarische sector zijn er concrete voorstellen gedaan, voor de aanschaf van tractoren, pompgemalen, kleine machinerieën en kunstmest. Dit soort kleine projecten kunnen snel worden ingediend; echter moet het formeel nog besproken worden met de Surinaamse autoriteiten.