Parmessar in gesprek met concessiehouders

Minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, had in het weekend een gesprek met instanties die direct of indirect betrokken zijn bij de houtsector. De slechte staat van een deel van de weg naar Apoera is een van de redenen geweest voor het houden van het overleg.

Minister Parmessar wil werken aan een permanente oplossing voor het steeds terugkerend probleem van deze weg in de regenperiode. Een deel van de weg is momenteel op last van de districtscommissaris(dc) van Para, in overleg met Openbare Werken afgesloten voor verkeer boven de 4 ton.

De Minister wees de houtconcessionarissen op hun verantwoordelijkheid bij houttransport zoals aangegeven in de vergunningen en de Wet Bostoezicht. In de vergunning is duidelijk aangegeven dat houttransport over de weg verboden is in de regenperiode.

Houttransport is mede oorzaak van de slechte staat van de weg in de regenperiode. Dit komt door de zware ladingen, waar de weg niet voor berekend is. Gebleken is dat via een omweg toch nog hout wordt getransporteerd. Ook moet de landingsplaats ongeveer 150 meter van de weg liggen.

Het is gebleken dat op meerdere plekken langs de weg houtblokken worden ingeladen. Op die plekken ontstaan grote kuilen op de weg. Afgesproken werd met de concessionarissen, dat per 15 juli alle landingsbanen in place zijn volgens de voorschriften.

Het ministerie geeft jaarlijks ongeveer srd 21 miljoen uit aan onderhoud van de weg tussen Pikin Saron en Apoera. Minister Parmessar wil samen met enkele actoren, waaronder het ministerie van RGB, waar de stichting Bosbeheer onder valt, de verschillende dc’s en de houtconcessionarissen werken aan een oplossing.

De minister wil ook met verschillende instanties praten over de bijdrage van de concessiehouders aan de staat. Dit is ook opgenomen in de Wet Bostoezicht, zegt de afdeling Voorlichting.

Samen met de SBB, de dc ‘s en de politie zullen regels besproken worden waaraan de belanghebbenden zich dienen te houden. Enkele concessionarissen vroegen de minister om te werken aan de ontwatering van bepaalde delen van de weg. Ook gaven zij aan mee te willen werken aan de onderhoud van de weg.

Dc van Brokopondo, Yvonne Pinas, wees ook op hetzelfde probleem in haar district. Ook zij wil werken naar een permanente oplossing. De minister vroeg de verschillende instanties om met oplossingsmodellen te komen, die bij een vervolgoverleg behandeld zullen worden.

Parmessar zal ook praten met houders van zand- en grindconcessies. Bij de eerstvolgende meeting zal er geëvalueerd worden en nadere afspraken worden gemaakt.

Overige berichten