fbpx

Parmessar en LR Group starten gesprekken over betrekken particulieren sector

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met het voeren van gesprekken met Joseph Haim Harrosh, director Business Development van LR Group.

Het doel van deze gesprekken is om van gedachten te wisselen over hoe de particuliere sector beter betrokken kan worden in de uitvoering van het project.

Vanuit de zijde van het ministerie van LVV heeft de minister de zorgpunten besproken.

Dit heeft geleid tot een compromis om de zorgpunten op papier vast te stellen zodat deze kunnen worden besproken met de technische staf van de LR Group.

De meeting werd bijgewoond door verschillende deskundigen van het ministerie en de voorzitter van de vereniging van exporteurs Suriname (VEAPS), Umar Taus.

Vanuit de zijde van het ministerie zal een werkgroep zich deze dagen intensief richten op de technische aspecten, zodat de zaken gestroomlijnd kunnen worden.

BEKIJK OOK
Buurtmanagers van Uitvlugt zetten kemphanen plat

De bijeenkomst heeft wel duidelijkheid gebracht over de rol van het ministerie van LVV, namelijk het niet in de uitvoering zitten van het project en de voordelen welke dit project met zich mee zou moeten brengen voor Suriname en de Surinaamse boeren.

Het project moet agrariërs instaat stellen om op een hoger niveau het beroep te beoefenen, meldt LVV.

Met deze meeting werd onder meer gestreefd naar een samenwerking, tussen het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en de LR Group, om zo de betrokkenheid van de Surinaamse boeren veilig te stellen.

De volgende meeting is gepland voor 10 oktober met de LR Group, de stakeholders en het ministerie.

Beide partijen zijn de mening toegedaan dat het totaalproject de verdere ontwikkeling van de agrarische sector ten goede zal komen.