Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

GFC NIEUWS- De Chinese ambassadeur, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, aandacht besteed aan de overeenkomsten die president Desiré Bouterse heeft gesloten tijdens zijn staatsbezoek in november 2019 aan China.
“Wij weten allen dat Suriname en China jarenlange goede vriendschappelijke en politieke relaties hebben. Bij het bezoek van president Bouterse aan China zijn er 40 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Nog nooit in de historie van China zijn er met een land zoveel overeenkomsten getekend, dat geeft toch de goede relatie weer”, zei ambassadeur Liu Quan trots.
Minister Parmessar op zijn beurt gaf aan dat wij nu tot invulling moeten overgaan want dan pas is er een toegevoegde waarde aan de gesloten overeenkomsten.
Op het gebied van de landbouw heeft een delegatie van de Chinese ambassade, vergezeld van LVV-staf medewerkers een veldbezoek gebracht aan een toegewezen terrein. Op dit terrein zal China een landbouwkundig centrum opzetten, de groep heeft hun bevindingen gerapporteerd. China heeft reeds vele successen geboekt met hun landbouwkundig centrum en ook in Suriname willen zij hiermee beginnen.
“Het landbouwkundig centrum is reeds in vele landen uitgevoerd en is altijd succesvol geweest. Ik ben ervan overtuigd dat het ook in Suriname zal slagen. Grenada is in de regio één van de landen waar succesvol het landbouwkundig centrum operationeel is”, gaf Quan aan.
De ambassadeur raadde de minister aan zijn mensen ernaar toe te sturen om zelf de successen waar te nemen. Om zo duidelijk mogelijk te zijn en ter voorkoming dat er miscommunicatie ontstaat en niet wordt voldaan aan wederzijdse verwachtingen, werden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk alles op papier te zetten.
Afgesproken is dat de ambassadeur specifiek aangeeft wat gedaan moet worden met het toegezegd terrein, voor wat betreft het gereed maken en de infrastructuur.
De minister gaf expliciet aan dit zo gedetailleerd mogelijk op papier te zetten. Ook werd gevraagd te vermelden wanneer het team vanuit China het terrein zal komen inspecteren. Toegezegd werd dat deze week de Chinese ambassadeur een schrijven zal ontvangen met betrekking tot de toezegging van het terrein.
“U moet begrijpen dat ik ook gebonden ben aan regels. Ik zal op basis van wat u wilt, een openbare aanbesteding moeten houden voor de uit te voeren werkzaamheden,” zei minister Parmessar.
Het ministerie van LVV zal ervoor zorg dragen dat het terrein wordt aangepast naar de vereisten van China, waarna een technisch team vanuit dat land zal komen om het terrein te inspecteren.

Overige berichten