fbpx

Parmessar bespreekt bedrijfsvoering met directeur FAI Banana Producer

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de managing director van Food and Argiculture Industries (FAI Banana Producer), Bocquillon Vincent, ontvangen voor een onderhoud.

Tijdens dit gesprek zaterdag zijn er van beide kanten voorstellen op tafel gelegd waarover nog geen besluit is genomen.

Parmessar is de mening toegedaan eerst duidelijkheid te hebben over de bedrijfsvoering, alvorens hij concreet kan ingaan op de gedane voorstellen.

De bewindsman heeft zijn staf opdracht gegeven, om de nodige documenten te verzamelen. Na het bestuderen van de documenten zal er een vervolggesprek komen over hoe verder met de voorstellen, gepresenteerd door de leiding van voornoemd bedrijf.

BEKIJK OOK
Ruim 250 niet ontplofte projectielen vernietigd

Parmessar heeft de bedrijfsleider gevraagd om ook naar andere mogelijkheden uit te kijken die kunnen bijdragen aan het exploiteren van het bedrijf, naast hetgeen zij nu reeds ondernemen.

De bewindsman voert aan dat vele zaken onbenut blijven en bedrijven daardoor niet in instaat zijn het hoofd boven water te houden. De meeste bedrijven vallen dan terug bij de overheid voor steun, hierdoor blijven wij in een vicieuze cirkel en het probleem dus onopgelost blijft.

Hij wenste tot slot de bedrijfsleider heel veel succes toe in zijn verdere bedrijfsvoering.