fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Parmessar belooft betere padieprijs

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt & Vosserij (LVV) zoekt naar afnemers voor rijst.

Op dit moment voert hij gesprekken met 4 landen t.w.: Panama, Cuba, Venezuela en Rusland. Hierdoor zullen de boeren een betere padieprijs aangeboden krijgen.

Dit zei de minister vrijdag tijdens een onderhoud met Harrinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA).

Tijdens dit onderhoud is van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen de rijstsector. De bewindsman deelde de voorzitter enkele zaken mee, die hij in een korte periode vanaf zijn aantreden als minister van LVV, gerealiseerd zijn

Ten aanzien van het inzaaiseizoen spreekt de minister de hoop uit, dat hij spoedig wordt geïnformeerd over het inzaaischema. Dit zal belangrijk zijn voor de rijstsector.

Oemraw hield de minister enkele van de problemen vanuit de sector voor:
Het aanvoerkanaal voor de boeren ligt plat. De middenstandspolder en Wageningen hebben een tekort aan water. Derhalve wordt voorgesteld om de sluizen 24 uur open te stellen, zodat er volledig water kan worden gepompt naar de gebieden.

OOK INTERESSANT
Ondersteuning voor landbouwer te Perika

Verder vroeg hij aandacht voor het testen van het water. Het water moet iedere dag gemeten worden, zodat die eventueel kan worden bijgesteld.

De Corantijnpolder heeft geen sluisdeur met als gevolg dat het water overloopt.

De voorzitter wilde van de minister weten als de boeren gaan inzaaien of niet. Afhankelijk van de installatie van de waterpompen van Wageningen zullen die reeds in oktober in werking treden.

Er zal een proefperiode zijn voor het draaien van de eerste nieuwe pomp. Half november moeten alle 3 pompen in werking zijn. Met de boeren zal worden vergaderd, om hun akkers gereed te maken voor de inzaai periode.

Beleidsadviseur Arthur Zaalmijn, die als facilitator vanuit het ministerie voor de rijstsector is aangewezen, vergadert de komende week met alle actoren binnen de sector. Op agenda staat het bespreken van het beheer van de waterschappen en het finaliseren van het inzaaischema.