fbpx

Parlementaire delegatie neemt deel aan WTO- conferentie

Een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) brengt dit weekend een bezoek aan Buenos Aires, Argentinië. Dit in verband met een parlementaire conferentie van de Wereldhandelsorganisatie, ook bekend als de “World Trade Organization (WTO)”.

Het parlement wordt vertegenwoordigd door Amzad Abdoel (NDP-delegatieleider), Jitendra Kalloe (VHP) en Stephen Tsang (NDP).

Wetgeving

Deze conferentie is georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Verder is de conferentie bedoeld voor wetgevers die betrokken zijn bij parlementaire activiteiten inhoudende Internationale Handel, Financiën en Ontwikkeling.

Het primair doel van deze conferentie is gefocust op het vergroten van informatie en kennis met betrekking tot wetgeving, beleid, en begroting.
Sinds 2002 hebben de IPU en het Europees Parlement gezamenlijk het proces geleid dat bekend staat als de Parlementaire Conferentie voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

OOK INTERESSANT
Amerikaans echtpaar wordt vastgehouden in Haïti: ontvoerders eisen losgeld

Tijdens de conferentie zal er gelegenheid zijn om:

1. De hand te leggen op informatie over voortgang van de Ministeriële Conferentie (MC11).
2. Te communiceren met de overheidsonderhandelaars en WTO – ambtenaren.
3. Meningen uit te wisselen en ervaringen met collega’s van andere parlementen te delen.
4. Een dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Het belang van participatie voor de DNA is om de opgedane kennis te delen met het parlement, deskundigen binnen de DNA en waar nodig deze te implementeren in wetgeving.(GFC)